17 ЛЮТОГО

120 років від дня народження Йосифа Сліпого

(17.02.1892—7.09.1984) — патріарха Української греко-католицької церкви

Народився 17 лютого 1892 р. у с. Заздрості Теребовлянського району в шляхетній галицькій родині. За переказами, псевдонім Сліпий походить від предка, якого в 1709 р. було осліплено вояками Петра І за участь у битві під Полтавою на боці Івана Мазепи.
Й. Сліпий навчався в Тернопільській українській гімназії, Львівській духовній семінарії та Львівському університеті. У 1912 р. митрополит А. Шептицький направив його до Інсбруцького університету в Австрії.
Продовжив навчання в богословській колегії в Інсбруку й у 1918 р. за-хистив докторську дисертацію з теології в Римі. Повернувшись на батьків-щину в 1922 р., Й. Сліпий став професором догматичного богослов’я у Львів-ській греко-католицькій духовній семінарії, а з 1926 р. — її ректором. У 1928 р. реорганізував семінарію в Греко-католицьку богословську академію. Він доклав чимало зусиль для зміцнення духовних основ свого народу, за-снував і був редактором часопису «Богословія», створив Богословське науко-ве товариство. За заслуги та активну участь у національно-культурному й релігійному житті Й. Сліпого обрали дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
У грудні 1939 р. Й. Сліпого було посвячено в сан архієпископа митро-политом А. Шептицьким, після смерті якого в 1944 р. він став архієпископом Львівським і митрополитом Галицьким. Нові призначення збіглися з приєд-нанням Західної України до Української РСР та наступом радянської влади на Українську греко-католицьку церкву. Церкву було заборонено, а митропо-лита разом з усім галицьким єпископатом заарештували. Йому інкримінували ворожу діяльність на посаді ректора духовних семінарій, участь в організації «Українська національна рада», яку створили релігійні й політичні діячі Львова, співпрацю з німецькими окупантами. Загалом у таборах ГУЛАГу Й. Сліпий провів 18 років. У 1963 р. на клопотання Папи Римського Іоанна XXIII та президента США Дж. Кеннеді його було звільнено з ув’язнення й вислано за межі СРСР.
У Римі Й. Сліпий розгорнув велику роботу з реорганізації та зміцнення греко-католицької церкви. За його ініціативи побудовано собор Святої Софії в староукраїнському стилі, відкрито Український католицький університет, філії якого згодом було утворено у Вашингтоні, Лондоні, Чикаго, Філадельфії. Відновив діяльність Українського богословського наукового товариства, налагодив видання його друкованого органу «Богословія» та заснував ряд інших видань.
У 1965 р. Папа Павло VI надав Й. Сліпому звання кардинала католиць-кої церкви, а в 1975 р. — титул Києво-Галицького патріарха.
Й. Сліпий — відомий учений-богослов, автор багатьох творів із догма-тичної теології та історії церкви, опублікованих упродовж 1961—1984 рр. у 13 томах. Був почесним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка, дійс-ним членом Тіберійської академії в Римі, членом Папської Академії Святого Томи, почесним доктором багатьох університетів.
У 1984 р., на 93-му році життя, патріарх Йосиф Сліпий — визначний подвижник християнства в Україні — пішов у вічність. Згідно із заповітом, його було перепоховано 1992 р. у соборі Святого Юра у Львові.
(Із книги «Хто є хто на Тернопільщині»)


Література

Опалко, Н. Хресний шлях Йосифа Сліпого / Н. Опалко. — Т. : Підруч-ники і посібники, 2002. — 48 с.

***

Бармак, М. Кардинал Йосиф Сліпий: «Життя заради єдності українсько-го народу» / М. Бармак // Тернопіль вечірній. — 2008. — 3—9 верес. — С. 6 : фотогр. — (Світочі Тернопілля).
Дашкевич, Я. Йосиф Сліпий : Сторінка зі спогадів / Я. Дашкевич // Пос-таті : нариси про діячів історії, політики, культури / Я. Дашкевич. — 2-ге вид., випр. й доповн. — Л., 2007. — С. 627—628.
Концур, Н. Патріарх Йосиф Сліпий : штрихи до портр. релігійного дія-ча / Н. Концур // Галичина : 100 років від дня народж. Романа Шухевича / голов. ред. М. Кугутяк. — Івано-Франківськ, 2008. — С. 397—400.
Сагаль, О. «Як ви будете великим народом, я буду великим кардина-лом» / О. Сагаль // Нова Тернопільська газета. — 2010. — 17—23 лют. — С. 4 : фотогр.
Сюндюков, І. «Свобода віри — це свобода України» : Життєвий шлях Йосипа Сліпого / І. Сюндюков // День. — 2010. — 25 лют. — С. 2. — (Дата).
Шподарунок, Н. Гідний наслідник митрополита Андрея / Н. Шподарунок // Божий сіяч. — 2010. — № 9 (верес.). — С. 3 : фотогр. — (Пам’яті патріарха).
Шподарунок, Н. Ні миті без Христа : [спогади про патріарха Йосифа Сліпого періоду його ув’язнення] / Н. Шподарунок // Божий сіяч. — 2008. — № 2 (лют.). — С. 5.
Щербяк, Ю. Науково-педагогічна діяльність Йосифа Сліпого / Ю. Щербяк // Наукові записки. Серія: Педагогіка / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — 2008. — № 1. — С. 71—74.

***

Патріарх Йосиф Сліпий — великий син українського народу : 7 верес. минуло 26 років з дня смерті Й. Сліпого // Тернопіль вечірній. — 2010. — 8 верес. — С. 5 : фотогр. — (Духовність).
Перець, В. Він вірив у Бога і майбутнє України : [24-та річниця з дня смерті патріарха Йосифа Сліпого] / В. Перець // Вільне життя. — 2008. — 5 верес. — С. 5 : фотогр.

***

Новосядлий, Б. Реліквію патріарха знайшли в семінарії : [знайдено уні-кальний примірник образка Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста, який належав патріарху Й. Сліпому] / Б. Новосядлий // Свобода. — 2007. — 6 жовт. — С. 4. — (Релігійний меридіан).
Шот, М. Йосиф Сліпий: «Україна там, де б’ється серце українця» : [про проведення Днів Блаженнішого Патріарха Й. Сліпого в Україні] / М. Шот // Урядовий кур’єр. — 2009. — 25 черв. — С. 7 : фотогр.

***

Сліпий Йосиф Іванович (справж. прізвище — Коберницький-Дичковський; 17.02.1892, с. Заздрість, нині Теребовлян. р-ну — 7.09.1984, м. Рим, Італія) — релігійний діяч, вчений-богослов, первоієрарх УГКЦ, Вер-ховний архієпископ Львівський і митрополит Галицький, кардинал / Т. Бойчук [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 289 : фотогр.

***

«Я з вами по всі дні і до кінця віку» : Блаженніший Патріарх кардинал Йосиф Сліпий. 17.02.1892—7.09.1984 : бібліогр. покажч. / уклад. А. Ленчишин. — Т., 1997. — 64 с.
Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік : бібліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2002. — 128 с.
Про Й. Сліпого: С. 22—26.