19 СІЧНЯ

100 років від дня народження Ярослава Семеновича Стецька

(19.01.1912—5.07.1985) — політичного та державного діяча

Народився 19 січня 1912 р. в Тернополі у сім’ї священика. Обдарований непересічними здібностями, він з відзнакою закінчив Тернопільську гімназію і впродовж 1929—1934 pp. студіював право та філософію у Краківському і Львівському університетах.
Ще юнаком Я. Стецько став учасником національно-визвольної бороть-би, вступивши до нелегальної організації «Українська націоналістична мо-лодь», а потім — Української військової організації (УВО) та Організації українських націоналістів (ОУН). Із 1932 р. він вже був членом Крайової Екзекутиви ОУН, ідеологічним референтом та редактором підпільних видань. За націоналістичну діяльність зазнав репресій з боку польської влади, яка в 1934 р. засудила його до 5 років ув’язнення. Був звільнений в 1937 р. за загальною державною амністією.
У 1938 р. за дорученням полковника Є. Коновальця Я. Стецько брав участь у підготовці чергового Великого Збору ОУН. У лютому 1940 р. він став співзасновником у Кракові Революційного Проводу ОУН, а на II Вели-кому Зборі ОУН, у квітні цього ж року в Кракові, Я. Стецька обрано заступ-ником Провідника ОУН С. Бандери. З початком німецько-радянської війни Я. Стецько брав участь у формуванні похідних груп ОУН з метою організації українського самоврядування на окупованих німецькою армією українських землях. Прорвавшись до Львова з групою однодумців, скликав Національні Збори, які 30 червня 1941 р. проголосили Акт відновлення Української Дер-жави й обрали Я. Стецька прем’єром Українського уряду Державного Прав-ління. Проте 12 липня він був заарештований гестапівцями і перевезений до Берліна. За відмову на ультимативну вимогу Гітлера відкликати Акт віднов-лення Української Держави, Я. Стецька перевели до концтабору Заксенгау-зен, де він аж до вересня 1944 р. перебував у бункері смерті. У квітні 1945 р. йому вдалося втекти з-під нагляду гестапо. По дорозі до американської оку-паційної зони він був тяжко поранений. Невдовзі цього ж року увійшов до складу Закордонного центру ОУН, а Крайова конференція ОУН обрала його членом Бюро Проводу ОУН, до якого належали також С. Бандера і Р. Шухевич.
Після війни Я. Стецько розгорнув широку діяльність на всесвітній арені. У 1946 р. він очолив Антибільшовицький блок народів (АБН), президентом якого був до кінця свого життя. Найпомітнішими успіхами у цьому напрямку стало підписання домовленості з Китайською антикомуністичною лігою на острові Формозі про співпрацю і створення в Тайпеї місії АБН (1957—1960), а згодом і представництва АБН, яке діяло до 1971 p., а також активна участь у підготовці і заснуванні у 1970 р. у Токіо Світової антикомуністичної ліги, в якій він був постійним членом Екзекутиви. З ініціативи Я. Стецька постала також Європейська Рада Свободи, яка обрала його почесним членом своєї почесної президії. У 1968 р. Я. Стецька обрано головою революційної ОУН і цю посаду він займав до кінця свого життя. Я. Стецько є автором книг «30 червня 1941 р.» (1967) та «Українська визвольна концепція», яка вийшла вже після його смерті (1987).
Помер Ярослав Стецько 5 липня 1986 р. у Мюнхені. Там його й похова-но.
Л. Горохівський


Література

Стецько, Я. Новий суспільний лад / Я. Стецько // Український націона-лізм : антологія. — К., 2010. — Т. 1. — С. 130—140.

***

Мельничук, Б. Великий українець із Тернопілля. Ярослав Стецько: жит-тєвий шлях Провідника ОУН / Б. Мельничук, М. Сагайдак, В. Уніят. — Т. : Астон, 2010. — 176 с.

***

Гулько, Я. Легендарне подружжя Стецьків / Я. Гулько // Тернопіль вечі-рній. — 2009. — 11 лют. — С. 17 : фотогр. — (Світочі Тернопілля).
Гурик, М. Еміграційна діяльність Ярослава Стецька (1967—1968 рр.) / М. Гурик // Наукові записки. Серія: Історія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. — Т., 2009. — Вип. 3. — С. 140—143.
Дригуш, Б. Про Ярослава Стецька / Б. Дригуш // Вільне життя. — 2007. — 20 жовт. — С. 3. — (Рядок з біографії краю).
Задорожний, М. Нації вірний син : постаті / М. Задорожний // За вільну Україну. — 2002. — 18—19 січ.
Зварич, Р. Невідомий Ярослав Стецько : Голова революційної ОУН у спогадах його особистого секретаря Романа Зварича / записав І. Крайній // Україна молода. — 2002. — 1 лют.
Климишин, М. Ярослав Стецько : до 90-річчя від дня народж. / М. Климишин // Визвольний шлях. — 2002. — № 1. — С. 46—52 : портр., фотогр. з похорону укр. патріота.
Ліберний, О. Нам не вистачає вас, великий українцю / О. Ліберний // Свобода. — 2007. — 24 січ. — С. 3 : фотогр. музейн. експонатів. — (Славетні імена).
Рог, В. Вірний син України : 19 січ. виповнилося 90 років від дня народж. Я. Стецька / В. Рог // Дзвін. — 2002. — № 1/2. — С. 3.

***

Бачинський, Я. «Україна без хлопа і пана» : Такою хотів бачити свою державу Ярослав Стецько ще 70 років тому : [ушанування пам’яті Я. Стецька в с. Великому Глибочку] / Я. Бачинський // Подільське слово. — 2006. — 7 лип. — С. 1 : фотогр.
Бачинський, Я. «Україна соборна — це смисл мого життя» : [відзначен-ня 20-ї річниці з дня смерті Я. Стецька в с. Великому Глибочку Терноп. р-ну] / Я. Бачинський, Р. Якель // Свобода. — 2006. — 12 лип. — С. 1, 2 : фотогр. — (Наші національні герої).
Вшанування пам’яті Ярослава Стецька у Тернополі // Шлях перемо-ги. — 2007. — 31 січ. — С. 11 : портр.
Грещук, Г. Є у Великому Глибочку музей і пам’ятник Ярославу Стець-ку / Г. Грещук // Свобода. — 2002. — 19 жовт., фотогр.
Сагайдак, М. Сину української нації : [освячення мемор. музейн. ком-плексу й пам’ятника Я. Стецьку в с. Великому Глибочку] / М. Сагайдак // Вільне життя. — 2002. — 12 жовт.
Тернопільщина вшанувала Ярослава Стецька // Свобода. — 2010. — 22 січ. — С. 3.
Юрса, Г. Вставайте, Великий Українцю! Бо Україну знову роздирають чвари : [ушанування пам’яті Я. Стецька з нагоди його 95-ліття] / Г. Юрса // Подільське слово. — 2007. — 26 січ., фотогр.

***

Мельничук, Б. Стецько Ярослав Семенович (псевд. — З. Карбович, Є. Орловський, Б. Озерський, С. Осінський, Ю. Підлісецький; 19.01.1912, м. Тернопіль — 5.07.1986, м. Мюнхен, Німеччина) — політик, ідеолог укр. націоналізму, публіцист / Б. Мельничук, А. Сеник // Тернопільський енцик-лопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 351—352 : фотогр.
Ярослав Стецько («Аскольд», «З. Карбович», «Б. Озерський», «Є. Орловський»; 19.1.1912, м. Тернопіль — 5.7.1986, м. Мюнхен, Німеччи-на) — визначний укр. політ. і держ. діяч : [біогр. довідка] // Український на-ціоналізм : антологія. — К., 2010. — Т. 1. — С. 127—129 : фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2002 рік : бібліогр. список / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. В. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2002. — 128 с.
Про Я. Стецька: С. 13—15.