2 СІЧНЯ

125 років від дня народження Миколи Андрійовича Чайковського

(2.01.1887—7.10.1970) — ученого-математика

Народився 2 січня 1887 р. в Бережанах у родині відомого письменника та адвоката Андрія Чайковського. У 1905-му закінчив з відзнакою Бережан-ську гімназію. Його вчителями були видатний український письменник Бог-дан Лепкий та відомий мовознавець Іван Зілінський — майбутні професори Краківського університету. В гімназіальні роки пише свою першу науково-популярну працю «Сонячні та місячні затмі», яка була опублікована в 1905 р. в журналі «Руска Хата». По закінченні гімназії їде до Праги, де студіює ма-тематику і філософію спочатку в Німецькій вищій технічній школі, а згодом в університеті. У Празі сходиться з такими знаменитими земляками, як фізик Іван Пулюй та всесвітньо відомий біохімік Іван Горбачевський. Відтак три роки навчається на філософському факультеті Віденського університету, де під керівництвом професора Ф. Мертенса виконав дисертацію з вищої алгеб-ри на тему «Про рівняння степеня р2». У 1908 р. у столиці тодішньої Австро-Угорської імперії з нагоди 40-річчя товариства «Січ» побачив світ «Альманах Віденський», у якому він як член редакції опублікував своє перше математи-чне дослідження «Розвій чисельних систем в історії людської культури». Навесні 1911-го у цьому ж Віденському університеті Чайковський успішно захищає дисертацію і здобуває науковий ступінь доктора філософії. Восени того ж року на тернопільському вокзалі зустрічає Івана Франка, в залі Мі-щанського Братства слухає його поему «Мойсей». У 1910—1918 рр. викладає математику в середніх школах Львова, Тернополя, Рави-Руської, пізніше очолює приватні українські гімназії «Рідної школи» в Яворові та Рогатині. 16 червня 1912 р. одружується з Наталією Тунівною і разом з дружиною як стипендіат австрійського міністерства освіти виїжджає в наукове відрядження до Берліна, де в місцевому університеті вдосконалює свої знання з алгебри і теорії чисел. У 1913 р. обирається дійсним членом Наукового товариства ім. Т. Шевченка. В лютому 1919 р. стає приват-доцентом у новоствореному гетьманським урядом України Кам’янець-Подільському університеті. Згодом видає кілька навчальних посібників з математики рідною мовою.
У 1929-му Чайковський виїздить на Велику Україну, стає професором математики в Одеському інституті наросвіти, входить до складу комісії з організації нового фізико-хіміко-математичного вищого навчального закладу, видає «Українську математичну наукову бібліографію (1894—1927 рр.)», бере участь у розробці проекту українського термінологічного математично-го словника. 19 березня 1933 р. він стає жертвою брудного наклепу. Ученого засуджують на 10 літ ув’язнення за сфабрикованою справою так званої УВО. Аж у вересні 1956-го він повертається до Львова. Після реабілітації стає про-фесором Львівського університету ім. І. Франка, одночасно читає спецкурси у Дрогобицькому та Івано-Франківському педінститутах. 1959 р. видає мето-дичний посібник для вчителів «Квадратні рівняння», у 1960-му — «Російсько-український математичний словник» (у співавторстві), у 1962—1963 рр. — «Лекції з вищої алгебри для студентів фізичного факультету».
Його всебічна діяльність не обмежувалася математичними рамками. Він був великим знавцем літератури, мови, музики й театру, мистецтва взагалі. Ще 1956 р. друкує мемуари про Великого Каменяра у двотомнику «Іван Фра-нко у спогадах сучасників».
14 вересня 1965 р. «Літературна Україна» публікує розвідку Чайковсь-кого про Ол. Кошиця «Талант диригента». Час від часу його матеріали з’являються також у «Ленінській молоді» (Львів), «Ровеснику» і «Вільному житті» (Тернопіль), а журнал «Жовтень» (1969, № 8) подав цікаві його спога-ди «Мої Бережани».
7 жовтня 1970 р. Миколи Чайковського не стало. Похований у Львові.
М. Ониськів


Література

Возняк, Г. М. Микола Чайковський — видатний український математик і громадський діяч / Г. М. Возняк. — Т. : Навч. книга — Богдан, 2007. — 96 с.

***

Бідзіля, Т. Данина шани будителю Галичини : [святкова академія в м. Бережанах до 120-річчя укр. математика, громад. діяча, колишнього бере-жан. гімназиста М. Чайковського] / Т. Бідзіля // Бережанське віче. — 2007. — 2 лют. — С. 3 : портр.
Возняк, Г. Щастям було слухати таких професорів : до 120-річчя від дня народж. видатного математика, педагога, громад. діяча, проф. М. Чайковського / Г. Возняк // Свобода. — 2007. — 20 січ. — С. 4 : фотогр. — (Ювілеї).
Дзьомба, М. «Ні за які скарби… не віддав би Бережан» : до 120-річчя від дня народж. видатного математика, проф. М. Чайковського / М. Дзьомба // Свобода. — 2007. — 3 лют. — С. 8 : фотогр. — (Ювілеї).
Чайковський, М. Чайковський, поет математики : [листи науковця до М. Ониськіва] / М. Чайковський ; подав М. Ониськів // Літературна Украї-на. — 2007. — 8 берез. — С. 7 : фотогр.
Якель, Р. Колючки і троянди Миколи Чайковського : [до 120-річчя від дня народж. математика, професора, уродженця м. Бережан М. Чайковського ] / Р. Якель // Дзеркало тижня. — 2007. — 8 берез. — С. 20 : фотогр.

***

Чайковський Микола Андрійович (2.01.1887, м. Бережани — 7.10.1970, там само: похов. у м. Львів) — вчений в галузі математики, педагог, громад-ський діяч / Р. Баран [та ін.] // Тернопільський енциклопедичний словник. — Т., 2008. — Т. 3 : П — Я. — С. 582 : фотогр.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2007 рік. Вип. 17 : бібліогр. покажч. / Упр. у справах сім’ї, молоді та спорту Терноп. облдержадмін., Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. М. Друневич. — Т. : Підручники і посібники, 2006. — 160 с.

Про М. Чайковського: С. 18—20.