25 травня

100 років Чернихівської трагедії

(25.05.1908)

         В історії українського народу є події, які, виходячи за певні часові й локальні межі, ніби фокусують у собі життя багатьох поколінь. До таких подій належить і кривава трагедія, що розігралася в мальовничому селі Чернихів у травні 1908 року. Цей збройний виступ селян визначав відновлення боротьби селян за сервітути проти риболовецького закону, яким австрійський уряд не тільки заборонив селянам ловити рибу, а й навіть користуватися водою для своїх потреб. Тому говорив в австрійському парламенті Василь Стефаник: «Ми були примушені взятися за насильні міри». 25 травня, коли селянам села Чернихів стало відомо, що жандарми і польський наглядач заарештували жінку, яка прала білизну на ріці Серет, і її хлопчика, що вудив рибу, вони вирішили за будь-яку ціну звільнити їх.
         Селяни на чолі з Михайлом Карачком, озброєні мотиками та буками, збіглися на подвір’я до хати війта, куди привели заарештованих, і вимагали звільнити їх. У с. Чернихів негайно були викликані гусари, які разом із жандармами почали стріляти. Внаслідок звірячої розправи було вбито 5 і поранено 7 селян.
         Чернихівська драма викликала неоднозначний громадський резонанс як у Галичині, так і в усій Австро-Угорщині.
         Події, що сталися на Тернопільщині, розглядалися в Державній раді та парламенті Австро-Угорщини.
         Австрійська адміністрація, староста Тернопільського повіту твердили, що селяни Чернихова виступили під «впливом агітації соціалістичного посла Остапчука», а польська поміщицька преса та кореспондентське бюро намагалися представити подію як «бунт хлопів, організований і масовий». Газета «Діло» спростувала подібні твердження. І справді, це був масовий стихійний виступ, один з виявів мужньої боротьби галицького селянства за своє соціальне й національне визволення, боротьби, яка розхитувала Австро-Угорську клаптикову монархію та прискорювала її розпад. У цьому й полягає історичне значення подій у Чернихові.

Література

Історія селянства в УРСР. — К., 1967. — Т. 1. — С. 523.
Свєжинський П. В. Аграрні відносини в Західній Україні в кінці ХІХ — на початку ХХ ст. — Л., 1966. — С. 167.
Свєжинський П. В. Чернихівська трагедія 1908 р. // Український історичний журнал. — 1992. — № 4. — С. 40–44.
Ступка М. Кривава подія 1908 року // Ступка М. Над тихим Серетом: Спогади й оповідання. — Нью-Йорк, 1983. — С. 12–21.