17 квітня

160 років із часу скасування панщини і кріпосного права в Галичині

(17.04.1848)

         Століттями Польща, Австро-Угорщина, Росія проводили колоніальну політику в Галичині.
         Панщина, яка «полягала в повинності селян обробляти землі пана за право користуватися своїми наділами», тривала на західноукраїнських землях від 1529 року аж до 1848, тобто понад 300 років. Усі намагання селян упродовж тих століть скинути ненависне ярмо були потоплені панами в крові, задушені в підземеллях в’язниць. В іншій ситуації постав 1848 рік. Уже весною над Європою повіяли свіжі вітри революції. Австрійську імперію почали розхитувати до основ народні виступи в підвладних їй країнах. Прагнули до розвитку національної культури, вимагали визволення чехи, національне відродження почалося серед сербів і хорватів. А 13 березня спалахнуло повстання в самому Відні. В австрійській столиці робітники, студенти, учителі вийшли на барикади. Це вже була революція.
         16 квітня 1848 року австрійський цісар Фердинанд підписав маніфест про скасування панщини, а 22 та 23 квітня, на самий Великдень, він був оголошений народові і дістав силу закону 16 травня 1848 року.
         Це був рік важливих подій в Галичині. Так Собор учених проголосив самостійність української мови. У Львівському університеті було створено першу в нашій історії кафедру української літератури, яку очолив Яків Головацький. Тодішні українські провідні діячі намагалися політично організуватися й зламати польські панівні позиції в Галичині, створити свій автономний край в Австрії. Головна Руська рада ухвалила галицький герб (жовтий лев на голубому полі), прапор (синьо-жовтий) і гімн.
         Боротьба за національні права тривала.
         На честь скасування панщини майже по всіх селах були встановлені пам’ятні знаки як історичні пам’ятники для прийдешніх поколінь.
         Скасування панщини дало часткову свободу селянинові й розірвало зв’язок між селянином і паном. У галицького селянина, який став власником землі, пробудився не властивий йому раніше потяг до політики, освіти, культури.
         Відтак і надалі галицький селянин став тим політичним чинником, який не можна було більше ігнорувати.

Література

1848 р. квітня 17: Розпорядження Міністра внутрішніх справ Австрії губернаторові Галичини негайно оголосити про скасування панщини та інших феодальних повинностей селян // Класова боротьба селянства східної Галичини (1772–1849): Док. і матеріали. — К., 1974. — С. 390.

***

Аграрна реформа 1848 р. в Австрійській імперії і в Західній Україні // Лановик Б., Лазарович М., Чайковський В. Економічна історія: Курс лекцій. — Т., 1999. — С. 151–153.
Ковальчук Г. І. Розвиток капіталістичної промисловості Східної Галичини в перші десятиріччя після скасування кріпосного права (1848–1870 рр.) // З історії західноукраїнських земель. — К., 1957. — Т. 2. — С. 108–123.
Косачевская Е. М. Восточная Галиция накануне и в период революции 1848 г. — Л.: Изд-во Львов. ун-та, 1965. — 151 с.
Революція 1848–1849 рр. та її вплив на розвиток краю // Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Короткий курс лекцій. — Т., 2000. — С. 160–163.
Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель у першій половині ХІХ ст. // Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З. Історія України: Навч. посібник. — К., 1999. — С. 168–178.

***

Гаврилюк О. Не тільки з цісарської ласки // Свобода. — 1998. — 16 трав. — (150 років тому скасовано панщину в Галичині).
Джуджук Л. Прийшла земля і воля під тиском селян: 155 років тому скасовано панщину в Галичині // Гомін волі. — 2003. — 10 трав.
Дубецький І. Хрести волі: [Скасування панщини на Заліщанщині] // Колос. — 2003. — 31 трав. — (До 155-річчя скасування панщини у Галичині).
Ліберний О. Кінець визиску // Свобода. — 1998. — 16 трав.
Полянський О. Український національний рух в час революції 1848 року // Освітянин. — 1998. — № 2. — С. 4–6; № 5. — С. 30–32. — (До 150-річчя Весни Народів).
Родіонова Л. «Сільський господар» у поступі українського села // Свобода. — 1998. — 26 трав. — (До 150-річчя скасування панщини).
Сінкевич Б. На вітрах століть: Про скасування панщини в Галичині. Відзначення цієї події на Тернопільщині // Демократична Україна. — 1998. — 10 верес. — (Минуле і сьогодення).
Мартинюк Й. Це наша історія: [На знак скасування панщини в селі Конюхи Козів. р-ну, в 1-у річницю цієї події, селяни поставили камінний хрест, який і донині стоїть у центрі села] // Вільне життя. — 1998. — 29 трав.
Чернихівський Д. Пам’ятники свободи: [На честь скасування панщини в Галичині. Відновлені в с. Плесківцях Зборів. р-ну] // Свобода. — 1998. — 16 трав.

***

Селянська реформа 1848 р. // УРЕ. — 2-е вид. — К., 1983. — Т. 10. — С. 99–100.
Скасування панщини і кріпосного права // Енциклопедія українознавства / За ред. В. Кубійовича. — Л., 1996. — Т. 5. — С. 1938.