11 лютого

60 років від дня народження Володимира Васильовича Снітинського

(11.02.1948) — вченого в галузі фізіології, біохімії

         Народився 11 лютого 1948 р. в селі Козівка Тернопільського району.
         У 1972 році з відзнакою закінчив Львівський зооветеринарний інститут. Працював у цьому інституті на викладацькій роботі. У 1976 р. захистив кандидатську, а в 1989 — докторську дисертацію. Член-кореспондент УААН, професор, директор інституту фізіології і біохімії тварин УААН.
         Володимир Снітинський — автор понад 250 наукових праць, які широко відомі не лише серед кола вчених України, але й за її межами. Його праці перекладено іноземними мовами, друкуються у фахових журналах і збірниках у країнах близького і далекого зарубіжжя: Польщі, США, Росії, Молдові, Словакії, Туреччині, Франції, Латвії, Бельгії, Естонії, Ізраїлі, Грузії, Білорусії та інших.
         У 1996 р. В. Снітинського обрано членом Нью-Йоркської академії наук (США), присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України». За досягнення у науковій праці, активність у громадсько-політичному житті України обраний академіком Української академії аграрних наук, нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня і святого архистратига Михаїла.
         У 1998 році В. Снітинського призначено ректором Львівського державного аграрного університету (ЛДАУ).

Література

Снітинський В. Батьківська порада — на життя: [Про Б. Головина] // Головин Б. Нації незгасний смолоскип: Статті. Інтерв’ю. Спогади. — Т., 2003. — С. 308–309.
Снітинський В. Стреси сільськогосподарських тварин і птиці. — К.: Урожай, 1990. — 160 с.
Снітинський В. В., Антоняк Г. Л., Бершадський В. І. Зв’язування і протеоліз І-інсуліну в плазматичних мембранах еритроцитів поросят // Всеукраїнська конференція з фізіології і біохімії тварин: Тези доп. — Л., 1994. — С. 138.
Снітинський В. В., Янович Д. В. Вплив рН інкубаційного середовища на сорбційно-десорбційні властивості цеоліту // Всеукраїнська конференція з фізіології і біохімії тварин: Тези доп. — Л., 1994. — С. 139.

***

Снітинський В. В. та ін. Біохімічна роль селену // Укр. біохімічний журнал. — 1994. — № 5. — С. 3–16.
Снітинський В. В. Вплив голодування у ранній постнатальний період на обмін вуглеводів у головному мозку свиней // Укр. біохімічний журнал. — 1990. — № 1.
Снитинский В. В. Энергетическое питание свиноматок и их продуктивность // Сельхоз. биохимия. — 1992. — № 2. — С. 130–137.

***

Володимир Снітинський: «Навіть квіти краще пахнуть на своїй землі…» / Розм. із вченим, ректором Львів. держ. аграрного ун-ту вів Б. Новосядлий // Свобода. — 2004. — 20 берез. — С. 5. — (Роде наш красний).
Те ж: Подільське слово. — 2004. — 13 серп., фотогр. — (Наші земляки).

***

Головин Б. Володимир Снітинський — академік // Тернопілля’98–99: Регіон. річник. — Т., 2002. — С. 237–239; фотогр.
Головин Б. Науковець із Козівки: [В. Снітинський — доктор біол. наук, директор ін-ту фізіології і біохімії тварин у м. Львові] // Подільське слово. — 1996. — 2 берез.
Діти — згусток батьківських сподівань: [Розп. про В. Снітинського] // Головин Б. Нації незгасний смолоскип: Статті. Інтерв’ю. Спогади. — Т., 2003. — С. 198–200.