23 червня

125 років від дня народження Зенона Францисковича Кузелі

(23.06.1882–24.05.1952) — мовознавця, бібліографа, історика, журналіста, етнографа

На родився 23 червня 1882 року в селі Поручин Бережанського району в сім ’ї лісника.

Навчався в гімназії в Бережанах. Тут він згурт у в ав гімназійних товаришів у таємний гурток « Молода Україна». На цей час припа ли початок його діяльності як етнографа-збирача та журналістські проби пера.

Здобувши в Бережанах гімназійну освіту в 1900 році, вступив до Львівського університету. Згодом переїхав до столиці Австро-Угорщини, продовжив навчання у Віденському університеті, був головою українського студентського товариства «Січ».

Після закінчення університету Зенон Кузеля працював спочатку у Відні, а навесні 1909 року переїхав у Чернівці. Того ж року став дійсним членом Наукового товариства ім.   Т.Шевченка у Львові.

З початком Першої світової війни він знову переїхав до Відня, займався громадською працею. У 1916 – 1920 роках вів культурно-освітню роботу в таборі полонених у Зальцведелі (Німеччина). Переїхавши до Берліна, З.   Кузеля працював редактором часопису «Українське Слово» та видань видавництв «Українська Накладня» і «Українське Слово».

У 1943 р. вийшов і з друку великий у країнсько-німецький словник, опрацьований З.   Кузелею та Я.   Рудницьким. Це неперевершена досі праця.

У 1944 – 1952 роках З.   Кузеля працював у Мюнхені головою Комісії д опомоги у країнському с тудентству. Ця організація допомог ла тисячам українських студентів на чужині. Продовжував працю у видавництвах, був співавтором першої частини «Енциклопедії Українознавства» (Мюнхен-Нью-Йорк, 1949   р.).

У 1949   р. його обирають головою Наукового т овариства ім.   Т.   Шевченка. У 1951   р. оселяється поблизу Парижа. Там і помер 24 травня 1955 року.

Література

Кузеля   3. Народна духовна культура: [Народні звичаї, народна мистецька творчість] //   Енциклопедія українознавства . Заг. частина /  Перевид. в Україні. — К., 1994. — С.   228 – 239.

Кузеля   3. Народне будівництво //   Енциклопедія українознавства. Заг. частина /  Перевид. в Україні. — К., 1994. — С.   214 – 219.

Кузеля   3. Народні звичаї й обряди, пов ’ язані з родинним життям //   Енциклопедія українознавства. Заг. частина /  Перевид. в Україні. — К., 1994. — С.   239 – 244.

Кузеля   3. Народне знання //   Енциклопедія українознавства. Заг. частина /  Перевид. в Україні. — К., 1994. — С.   250 – 251.

Кузеля   3. Племінний розподіл і етнографічні групи //   Енциклопедія українознавства. Заг. частина /  Перевид. в Україні. — К., 1994. — С.   194 – 199.

Кузеля   3., Одарченко   П. Історія української етнографії //   Енциклопедія українознавства. Заг. частина /  Перевид. в Україні. — К., 1994. — С.   187 – 194.

***

Винар   Л. Наукове товариство ім.   Т.   Шевченка і Михайло Грушевський: [Згадується про З.   Кузелю] //   Укр. історик. — 1968. — №   1-4. — С.   41 – 51.

Волинець   Н. Ім ’ я, яке багато скаже //   Жайвір: Літ.-мистец. іст.-краєзн. альманах. — 1992. — л ип.-серп.

Демський   М. Ще один із незаслужено забутих //   Укр. слово. — 1994. — 30 черв. — (Факти. Спогади. Постаті).

Караванський   С. Не минаймо ніже титли, ніже тії коми //   Визвольний шлях. — 1997. — №   1. — С.   98.

Моліцька   Г. Про Лепкого він знав усе //   Свобода. — 1997. — 16 жовт.

Палій   В. Професор Зенон Кузеля //   Бережанське віче. — 1997. — 21 черв.

Пасемко   І. Українське дійство у німецькому світі: [З.   Кузеля — заступ, голови НТШ] //   Всесвіт. — 1996. — №   12. — С.   204.

Савенко   В. Наукова діяльність членів історико-філософської секції НТШ в українознавчій сфері //   Наукові записки. Серія: Історія. — Тернопіль, 1997. — С.   224.

Смик   Р. Людина, вчений, громадянин, патріот //  Ж айвір: Літ.-мистец. іст.-краєзн. альманах. — 1993. — Спец. вип. — С.   5.

Стасів   Б. Син Бережанщини //   Бережанське віче. — 1996. — 16 серп.

Штокало   В. Михайло Грушевський і його учні — історики — вихідці із Тернопільщини //   Михайло Грушевський — погляд із сьогодення. — Тернопіль, 1997. — С.   140.

***

Бібліографія українського народознавства. У 3-х т. /   Зібр. і впоряд. М.   Мороз. — Львів, 1999. — Т.   1. — Кн.   2. — 1097 с.

С. 1027: Іменний покажч. про З. Кузелю.

Волинець Н., Мельничук Б., Щербак Л. Кузеля Зенон Францискович (крипт. – К., З. К., Куз. З., К-я, К-я З., К. і М. Ч. (спільно з М. Чайковським), Ки. та ін.; 23.06.1882, с. Поручин, нині Бережан. р-ну — 24.05.1952, м. Париж, Франція) — фольклорист, етнограф, бібліограф, мовознавець, лексикограф, історик, публіцист, редактор, видавець, громадсько-культурний діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 264–265; фотогр.

Кузеля Зенон //   Енциклопедія українознавства /   Під ред. В.   Кубійовича. — Львів, 1994. — Т.   4. — С.   1225.

***

Кузеля Зенон //   Мазурак   Я. Літературна Бережанщина: Біогр. довід. — Бережани, 2000. — С.   62 – 64.