6 травня

135 років від дня народження Миколи Івановича Коробки

(6.05.1872–1921) — українського фольклориста, історика літератури та літературного критика

Народився 6 травня 1872 року в м. Кременці. Вчився на історико-філологічному факультеті Київського, а потім Петербурзького університетів.

Друкувався в журналах «Русская мысль», «Образование», «Живая старина».

Записав багато фольклорних матеріалів на Волині й Поділлі. У своїх працях Коробка досліджував спільність мотивів, образів і тем в українському та російському фольклорі, виступав проти прихильників так званого «мистецтва для мистецтва» та занепадництва в російській літературі, захищав письменників-реалістів, зокрема М. Горького та В. Вересаєва.

Зібрав і видав багатющий український фольклор: «Пісні Кам’янецького повіту Подільської губернії» (1895), «Колядки та щедрівки, записані у Волинському Поліссі» (1902), «Перекази про урочища Овруцького повіту» і «Билини про Вольгу Святославовича» (1908).

М. Коробка — автор фольклорних досліджень, у яких розглядав питання походження народної поезії, її зв’язок із життям народу, обрядами, віруваннями («Весняна гра»). Серед його праць із літературознавства — «Нариси літературних настроїв» (1903), «Спроба огляду історії російської літератури» (1909–1914), дослідженння творчості О. Пушкіна, М. Лєрмонтова тощо.

Література

Барна В., Пиндус Б., Чернихівський Г. Коробка Микола Іванович (6.05.1872, м. Кременець — 1922, м. Новий Афон, Абхазія) — літературознавець, критик, фольклорист, етнограф // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 2. К–О. — С. 180.