21 березня

70 років від дня народження Романа Теодоровича Гром’яка

(21.03.1937) — літературознавця, літературного критика, доктора філологічних наук, громадсько-політичного діяча

Народився 21 березня 1937 року в селі Глушин Бродівського району на Львівщині в сім’ї селянина. Навчався в Бродівському педучилищі та Львівському педінституті. Закінчив Дрогобицький педагогічний інститут ім. І. Франка.

Учителював на Хмельниччині й Тернопільщині. Закінчив аспірантуру при Львівському університеті, став кандидатом філософських наук. Викладав у вузах Донецька й Тернополя. Доктор філологічних наук (1982), професор (1983). Завідував кафедрою української літератури в Тернопільському педагогічному інституті. Очолював обласну організацію Демократичної партії України. Був першим головою обласної ради Всеукраїнського товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка «Просвіта». У березні 1992 р. був призначений представником Президента України в Тернопільській області.

Перші статті публікує ще в студентські роки. Автор праць з естетики, літературної творчості, теорії літератури, художньої критики: «Літературно-художній образ», «Цілісний аналіз художнього твору», «Естетичне освоєння дійсності», «Естетика і критика», «Іван Франко. Краса і секрети творчості», «Історія української літературної критики: Від початків до кінця ХІХ ст.», «Естетика Шевченка» та інших, документально-публіцистичних повістей «Вертеп, або Як я став народним депутатом СРСР і що з того вийшло», «Вертеп 2, або У хащах влади», збірників «Культура. Політика. Інтелігенція», «Давнє та сучасне».

Член спілки письменників України з 1983 р.

Література

Гром’як Р. Вертеп, або Як я став народним депутатом СРСР і що з того вийшло...: [Спогад-роздум]. — Тернопіль, 1992. — 334 с.

Гром’як Р. Давнє і сучасне: Вибрані статті з літературознавства. — Тернопіль: Лілея, 1997. — 270 с.

Гром’як Р. Історія української літературної критики (від початків до кінця ХІХ століття): Посібн. для студентів гуманітарних факультетів вищих навч. закладів. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1999. — 224 с.

Гром’як Р. Естетика Шевченка / Переднє слово автора. — Тернопіль: Просвіта, 2002. — 52 с.

Гром’як Р. Культура. Політика. Інтелігенція: Публіцистика. — Тернопіль: Поліграфіст, 1996. — 108 с.

Гром’як Р. Українська література: Вивчення елементів теорії літератури. Дод. до підручника 7 класу. Посібн. для вчителів. — Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. — 64 с.

***

Лановик З. Остап Тарнавський / Р. Гром’як «Остап Тарнавський як людина і письменник». — Львів: Місіонер, 1998. — 178 с.

Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром’як, Ю. І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — 752 с. — ( Nota bene ).

Наукові записки. Серія: Літературознавство / Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка / Відп. ред. Р. Гром’як. — Тернопіль, 1998. — Вип. ІІІ. — 296 с.

***

Гром’як Р. Автопортрет: [Тв. портрет літературознавця] // Слово і час. — 1997. — № 3. — С. 52.

Гром’як Р. Від Бучача до Єрусалима, або Агнон як проблема // Вільне життя. — 1998. — 17 лип. — (Рядок з біографії краю).

Гром’як Р. Образ світу в Леопольда Бучковського й Уласа Самчука: [На матеріалах повістей «Вертепи», «Чорний потік» і романів «Волинь», «Чого не гоїть вогонь»] // Слово і час. — 1997. — № 3. — С. 46–51.

Гром’як Р. Перша світова війна у перших художніх візіях українських письменників // Тернопілля’98–99: Регіон. річник. — Тернопіль, 2002. — С. 364–370.

***

«На першу стипендію я купив дев’ятнадцять томів Франка»: За увічнення пам’яті Каменяра доктор філологічних наук, професор Роман Гром’як нагороджений орденом «За заслуги» / Розм. вела А. Кушнірук // Свобода. — 2006. — 13 верес. — (В гостях у «Свободи»).

Те ж: Соломія. — 2006. — № 3 (жовт.). — С. 2; фотогр.

Роман Гром’як: «Люблю літературу як мистецтво слова»: Штрихи до портрета: [Розм. з терноп. науковцем вів Б. Новосядлий] // Свобода. — 2005. — 25 черв. — С. 4. — (Роде наш красний).

***

Гайда В. Ті кілька речей, які я про нього знаю: Р. Гром’яку — 60 // Тернопіль вечірній. — 1997. — 26 берез.

Куца О. Віч-на-віч із Долею: Есе до 60-річчя Р. Гром’яка // Вільне життя. — 1997. — 21 берез.

Сорока П. Давнє крізь призму майбутнього: Творчий портрет Р. Гром’яка // Київ. — 1998. — № 1–2. — С. 122–124.

Сорока П. Романові Гром’яку — 60 // Літературна Україна. — 1997. — № № 11–12. — С. 5.

Ткачук М. Жити — означає вибирати: [До 60-річчя Р. Гром’яка, відомого літературознавця, політ. та держ. діяча] // Свобода. — 1997. — 18 берез.

Шот М. На вістрі вибору: [Життєвий і творчий шлях професора Р. Гром’яка] // Урядовий кур’єр. — 2002. — 19 жовт., фотогр.

***

Гуцал П. Гром’як Роман Теодорович (21.03.1937, с. Глушин, нині Бродів. р-ну Львів. обл.) — літературознавець, публіцист, критик, педагог, громадсько-політичний діяч // ТЕС. — Тернопіль, 2005. — Т. 1. А–Й. — С. 421–422; фотогр.