2 січня

120 років від дня народження Миколи Андрійовича Чайковського

(2.01.1887–7.10.1970) — ученого-математика

Ім’я видатного математика Галичини Миколи Чайковського відоме серед широкого кола вчителів математики та науковців України.

Народився 2 січня 1887 року в місті Бережанах у родині відомого українського письменника Андрія Чайковського, який протягом багатьох років працював адвокатом, а також був організатором товариств «Просвіта», «Січ», «Відродження».

Навчався Микола в Бережанській початковій школі, а потім у місцевій гімназії, яку закінчив із відзнакою. Навчаючись у гімназії, захоплювався математикою, музикою, був учасником гімназійного хору, навіть диригував ним. У гімназії, крім рідної мови, вивчав ще німецьку, латинську, грецьку, а приватно — французьку. У гімназії написав свою першу науково-популярну роботу «Сонячні та місячні затмі», яка в 1905 р. була опублікована в журналі «Руска хата». З Бережанської гімназії Микола виніс ґрунтовні знання з української літератури, був обізнаний з і світовою класикою. Його вчителями були видатний український письменник Богдан Лепкий та відомий мовознавець Іван Зілінський, які згодом стали професорами Краківського університету.

Математичну освіту здобував в університетах Праги та Відня. У Празі Микола Чайковський навчався в Німецькій вищій технічній школі, зустрічався з видатними земляками І. Пулюєм та І. Горбачевським. У Відні, навчаючись на філософському факультеті університету, входив до товариства «Січ». У ці роки надрукував свою першу роботу з математики «Розвій чисельних систем в історії людської культури». У 1911 році у Віденському університеті здобув ступінь доктора філософії, а через рік склав іспит на звання вчителя математики та фізики середньої школи. Став дійсним членом НТШ.

Працював учителем в гімназії в Тернополі та в інших школах Галичини.

На початку 1919 р. М. Чайковський викладає в Кам’янець-Подільському державному українському університеті. У 1922–24 рр. читав курси вищої математики в Українському таємному університеті у Львові. З 1924 року очолював українські гімназії в Яворові та Рогатині.

У 1929 році М. Чайковського запрошено на посаду професора математики Одеського інституту народної освіти. Напружена організаторська, викладацька та громадська робота в Одесі не завадила йому займатися наукою. Працював у комісії під керівництвом академіка М. Кравчука над математичною термінологією для словника та енциклопедії. Опублікував в академічному журналі статті «До теорії дискримінанта алгебраїчного рівняння», «Про зчисленність множини раціональних чисел», видав цінну для історії вітчизняної математики «Українську математичну наукову бібліографію (1894–1927)». У 1933 році академіка М. Кравчука і М. Чайковського за сфабрикованою справою було заарештовано й заслано в Сибір як «ворогів народу». Кравчук так і не повернувся з Колими, а М. Чайковський, відбувши 10-річне покарання в таборах, ще протягом 11 років працював на різних роботах у містах Росії, Казахстану і тільки в 1954 році повернувся в Україну.

У 1956 р. отримав посаду доцента у Львівському педагогічному інституті. У 1959 році з’являється монографія «Квадратні рівняння», посібник для вчителів та студентів педінституту. У 1970 р. ця книжка вийшла вдруге.

У 1960 році у видавництві Академії наук УРСР вийшов із друку «Російсько-український математичний словник», співавтором якого був і М. А. Чайковський. Словник містить 12000 термінів, які встановилися в науковій літературі. У 1990 році він був виданий вдруге.

Багато праці вклав М. Чайковський у вивчення історії математики в західних областях України. Займався вивченням питань естетичного виховання учнів на уроках математики.

У 1965 році М. А. Чайковський вийшов на пенсію, проте із завидною бадьорістю та продуктивністю продовжував трудитися на поприщі математичної освіти — своїм талановитим пером і переконливим словом.

Микола Андрійович Чайковський — єдиний із галичан, який пройшов «Біломор» і Соловки, вижив і повернувся до Львова як професор математики Львівського університету, громадський діяч і патріот.

Помер М. А. Чайковський 7 жовтня 1970 року. Похований у Львові на Личаківському кладовищі.

Література

Чайковський М. А. Квадратні рівняння: Посіб. для вчителів. — 2-е вид., перероб. — К.: Рад. школа, 1970. — 244 с.

Чайковський М. Мої зустрічі з Січинським // Джерело: Наук.-краєзн. часопис Тернопілля. — 1994. — № 1. — С. 171–179.

Чайковський М. Проблеми літання // Бережанські гімназисти. Медики та природодослідники: Іст.-краєзн. нариси. — Бережани; Тернопіль, 2006. — С. 91.

***

Маланюк М. Залишився нескореним // Ровесник. — 1997. — 22 трав.

Маланюк П. М. Освітні тенденції та виховні ідеали просвітницьких сподвижників Галичини. — Тернопіль, 2000. — 160 с.

С. 120–122: Про М. А. Чайковського.

Микола Чайковський // Маланюк М., Маланюк П. Сторінки боротьби за українську гімназію в Тернополі. — Тернопіль, 1998. — С. 44–50; фотогр.

Микола Чайковський // Маланюк П., Білик Л., Маланюк М. Творчий потенціал української гімназії. — Тернопіль, 1999. — С. 59–65; фотогр.

Микола Чайковський // Маланюк П., Столярчук О., Маланюк М., Маланюк М. Фрагменти з історії просвітницького сподвижництва в Галичині. — Тернопіль, 1998. — С. 25–28.

Микола Чайковський // Повернення із забуття: невідомі імена видатних фізиків, математиків, вихідців із Тернопільщини — дійсних членів НТШ. — Тернопіль, 1995. — С. 67–73; фотогр.

Ониськів М. Чайковський, син Чайковського: Нарис про поета математики у його листах // Тернопілля’97: Регіон. річник. — Тернопіль, 1997. — С. 146–153.

Професор математики і творець термінології: М. Чайковський (2.01.1887–7.10.1970) // Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. — К., 2003. — С. 381–387. — Бібліогр.: с. 38.

Пташник Б. Микола Чайковський (1887–1970) — педагог, математик, вчений // Визначні постаті Тернопілля: Біогр. зб. / Уклад. О. Бенч, В. Троян. — К., 2003. — С. 213–214; фотогр.

Стельмащук С. Мої спогади про професора Миколу Чайковського // Тернопілля’97: Регіон. річник. — Тернопіль, 1997. — С. 495–498; фотогр.

Чайковський Микола Андрійович (1887–1970) — математик // Бармак М., Бармак О. Наш край — Тернопільщина. — Тернопіль, 1998. — С. 165.

Чайковська К. Микола Чайковський — вчений-математик, доктор філософії, професор, педагог, член НТШ, громадський діяч // Жайвір: Літ.-мистец., іст.-краєзн. альманах. — Бережани, 2001. — № 1 (берез.). — С. 11.

Ярема С.  Микола Чайковський // Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі: До сторіччя заснування. 1898–1998 / За ред. С. Яреми. — Тернопіль, 1998. — С. 458–459.

Ящишин З. Математик, син письменника // Русалка Дністрова. — 1996. — № 19 (жовт.).

***

Гаврильцьо І. Математик, син письменника: [Виставка в облдержархіві до 110-ї річниці М. Чайковського, вченого-математика] // Тернопіль вечірній. — 1996. — 28 груд.

Гудь І. Він був поетом у математиці: Конф. в Тернополі, приурочена до дня народження М. Чайковського // Дзвін. — 1997. — № 5–6. — С. 159.

Гудь І. Поет у математиці: [У Тернополі — наук. конф., приурочена укр. математику М. Чайковському] // Свобода. — 1997. — 1 берез.

Якиляшек В., Якиляшек І. Математична освіта в контексті змісту освіти гімназій Галичини: [Про підручники, складені М. Чайковським] // Математика в школі. — 1998. — № 2. — С. 44.

***

110 років від дня народження Чайковського Миколи Андрійовича (2.01.1887–7.10.1970) — вченого-математика // Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік / Упоряд. Н. К. Іванко. — Тернопіль, 1997. — С. 9–11.