28 вересня

70 років від дня народження Гаврила Чернихівського

(28.09.1936) — літературознавця, члена Всеукраїнської спілки краєзнавців (1992), лауреата премій: у галузі охорони пам’яток історії та культури ім. В. Антоновича (1998) та літературно-мистецької ім. братів Лепких (2002), Міжнародної премії фонду родини Воляників-Швабінських (2004), члена Національної спілки письменників України (2005)

Народився 28 вересня 1936 року в с. Плесківцях Зборівського району Тернопільської області. Закінчив історичний факультет Львівського державного університету ім. Івана Франка (1958) та склав іспит кандидатського мінімуму (1969). Вчителював на Збаражчині та Кременеччині. Читав курс лекцій з історії України на загальнонауковому факультеті Кременецького педінституту (1962 – 1969). З 1969-го  працює в Кременецькому краєзнавчому музеї, а від 1991 року — провідний науковий працівник цього ж музею.

Автор 14 книг, у тому числі п’яти монографій: «Кременець. Путівник» (1987), «Крем’янеччина і історичне та літературне краєзнавство» (1992), монографії «Олександр Неприцький-Грановський. Життя і творчість» (1996) та бібліографічного покажчика «Олександр Неприцький-Грановський» (1997, у співавторстві), «Кременеччина від давнини до сучасності» (1999), «Портрети пером» (2001), «Оксана Лятуринська. Життя і творчість» (2002). Видав збірку власних поезій «Серця клич» (1996).

Автор понад 150 наукових праць, які друкувалися у журналах та збірниках України, США, Канади, Польщі, Росії та біля тисячі краєзнавчих статей у пресі.

Автор експозиції літературно-меморіального музею Уласа Самчука у с. Тилявці Шумського району та літературно-меморіального музею О. Неприцького-Грановського у с. Великих Бережцях цього ж району.

Член Всеукраїнської спілки краєзнавців (1992), лауреат премії: у галузі охорони пам’яток історії та культури ім. В. Антоновича (1998) та літературно-мистецької ім. братів Лепких (2001 – 2002), Міжнародної премії фонду родини Воляників-Швабінських (2004) та інших нагород. Лідер України 2004 року. Член Національної спілки письменників України (2005).

Книга Г. Чернихівського «Улас Самчук: сторінки біографії», яка вийшла у 2005 році, є першим грунтовним дослідженням про «українського Гомера ХХ століття».

ЛІТЕРАТУРА

Чернихівський Г. Кременець: Путівник. — Львів: Каменяр, 1987. — 56 с.: 12 арк. іл.; Резюме рос. і англ. мовами.

Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності. — Кременець: Папірус, 1999. — 320 с.: 32 с. іл.

Чернихівський Г. Крем’янеччина: історичне та літературне краєзнавство: Посіб. для уч. коледжу, ліцею, шкіл. — Крем’янець, 1992. — 104 с.: 70 фоторепрод.

Чернихівський Г. Немеркнучі сторінки історії: До 750-річчя оборони Кременця від орд Батия: Буклет. — Кременець, 1990. — 8 с.: 4 іл.

Чернихівський Г., Чернихівська В. Оксана Лятуринська: Життя і творчість. — Кременець; Тернопіль: Малий видавничий дім, 2002. — 297 с.: 20 с. іл.

Чернихівський Г. Олександр Неприцький-Грановський: Життя і творчість / Наук. ред., акад. Р. Гром’як. — Тернопіль: Збруч, 1996. — 417 с.: 58 світлин.

Чернихівський Г. Портрети пером: Статті, есе, рецензії. — Кременець; Тернопіль, 2001. — 307 с.: іл.

Чернихівський Г., Легкун О. Портрети пером: Статті, есеї, рецензії. — Кн. 2. — Кременець; Тернопіль: Малий видавничий дім, 2003. — 324 с.: іл.

Чернихівський Г. Серця клич: Поезії / Корот. біогр. довідка. — Крем’янець, 1994. — 110 с.: портр.

Чернихівський Г. Туристичними маршрутами Кременця: Буклет. — Тернопіль, 1986. — 6 с.: 8 фотогр.

Чернихівський Г. І. Улас Самчук: сторінки біографії: Монографія. — Тернопіль: Збруч, 2005. — 245 с. Фотогр.: С. 215 – 244. — Бібліогр.: С. 184 – 213.

***

Оксана Лятуринська: Життєписно-бібліогр. студії / Уклад.: Г. І. Чернихівський, Н. Г. Сташенко. — Луцьк: Вежа, 2001. — 93 с.

Олександр Неприцький-Грановський (1887 – 1976): Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г. І. Чернихівський, А. О. Ленчишин. — Тернопіль: Лілея, 1997. — 104 с.

***

Чернихівський Г. Видатний прозаїк, публіцист, журналіст, видавець, громадсько-політичний діяч: [До 100-ліття з дня народж. У. Самчука] // Новини Шумщини. — 2005. — 26 лют. — С. 4 – 5.

Чернихівський Г. Він вийшов з книгою на щонайвищу гору, із хлібом тим для зголоднілих душ // Діалог. — 2005. — 5, 12, 19 лют. — (Лицарі духу українського).

Чернихівський Г. Він вмурував і свою цеглину в скарбницю національної ідеї: [Релігієзнавець, громад.-політ. діяч А. В. Котович] // Діалог. — 2002. — 19 жовт. — (Лицарі духу українського).

Чернихівський Г. Жінка з легенди: [Про долю повстан. розвідниці і зв’язкової О. Горошко] // Свобода. — 2005. — 21 трав. — С. 5.

Чернихівський Г. Лицар повстанського духу: [100-річчя від дня народж. відомого лікаря-фітотерапевта, письменника В. Кархута, життя якого тісно переплелося з Кременцем] // Діалог. — 2005. — 25 черв. — (Вони прославили наш край).

Чернихівський Г. Поетка з Божої ласки: Минуло 100 років від дня народж. О. Лятуринської // Літ. Україна. — 2002. — 23 трав.

Чернихівський Г. Ще про Василя Кархута: [Про 1-е вид. книги В. Кархута — лікаря-фітотерапевта, письменника, громад.-політ. діяча — «Полум’яний вихор»] // Діалог. — 2005. — 16 лип. — (Рідкісна знахідка).

***

Дністренко Ю. Вітаємо лауреатів: [Лауреати премії Фонду Воляників-Швабінських при фундації Укр. Вільного Ун-ту — Гаврило та Валентина Чернихівські] // Вільне життя. — 2004. — 15 трав.

Нові лауреати: [Лауреати премії (ІІІ) Фонду Воляників-Швабінських при Фундації Укр. Вільного Ун-ту в Нью-Йорку — Гаврило і Валентина Чернихівські («Оксана Лятуринська»)] // Літ. Україна. — 2004. — 29 квіт. — С. 4.

Соловей О. Гаврило Чернихівський та Оксана Легкун: «Портрети пером»: [Про другу кн. краєзн. Г. Чернихівського та викладача музики О. Легкун] // Діалог. — 2004. — 24 квіт. — (Щойно з друку).

Фарина І. Запросила бібліотека: [Творчий доробок Г. І. Чернихівського] // Свобода. — 2002. — 10 січ. — (Прем’єра книги).

Фарина І. Нові «Портрети пером»: [Видання 2-го тому кн. Г. Чернихівського «Портрети пером»] // Свобода. — 2004. — 25 верес. — С. 4. — (Щойно з друку).

Фарина І. Одержимість: [Життєвий і творчий шлях дослідника, краєзнавця Г. І. Чернихівського] // Свобода. — 2005. — 12 лют. — С. 6. — (Людина і її справа).

Хаймець О. Лідер України: [Відзначення лауреатів нагороди «Лідер України», серед яких — Г. І. Чернихівський] // Діалог. — 2004. — 28 жовт. — (Добрий знак).

***

Гаврило Чернихівський: Життєписно-бібліогр. студія / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Оперативний друк, 2001. — 76 с.: фотогр.

Гаврило Чернихівський: Бібліогр. покажч. / Упоряд. Б. Мельничук. — Тернопіль, 1996. — 73 с.

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2001 рік / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Астон, 2000. — 100 с.

С. 69 – 71: Про Г. Чернихівського.