28 червня

10 років з часу прийняття Конституції України

(28.06.1996)

Із проголошенням 24 серпня 1991 р. незалежності України було створено нові умови для докорінних демократичних перетворень в українському суспільстві та державі. Активно й цілеспрямовано почалися реформи в політичній, соціальній та інших сферах суспільного життя. Змінилася організація державної влади на засадах поділу її на законодавчу, виконавчу та судову.

Радикальних змін зазнала правова система України. За час незалежності прийнято велику кількість законів, що по-новому регулюють економічні та суспільні відносини, які базуються на різних формах і видах власності.

Важливий етап у розвитку українського суспільства і держави завершився з прийняттям 28 червня 1996 р. нової Конституції — основного Закону України, що проголосила Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою, в якій людину визнано найвищою соціальною цінністю.

Конституція України 1996 р. створила засади для розвитку якісно нової правової системи України. Закони, що прийняті на базі нової Конституції, розвивають її принципи, активно сприяють розвитку всіх галузей права. Багатовікове прагнення українського народу до незалежності та власної держави одержало закономірне конституційне закріплення.

ЛІТЕРАТУРА

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. — К.: Преса України, 1997. — 80 с.

***

Бесараб М. Яка Конституція потрібна Україні // Віче. — 2004. — № 9. — С. 22 – 23.

Гавриш С. Конституція — чинник стабільності // Голос України. — 2001. — 13 лип. – С. 2.

Ганус А. Метаморфози Конституції // За вільну Україну. — 2002. — 27 трав. – 4 черв. — С. 1, 3.

Ганус А. Українські Конституції // За вільну Україну. — 2003. — 21 – 28 черв. — С. 4.

Конституція України про права та обов’язки людини і громадянина // Армія України. — 2002. — 18 черв. — С. 3 – 4.

Костицький В. Конституція України 1996 року — модель Української держави // Право України. — 2001. — № 8. — С. 16 – 20.

Матвієнко А. Конституція України між віртуальністю й реальністю // За вільну Україну. — 2002. — 27 черв. – 3 лип. — С. 3.

Оробець К. Юридичні властивості Конституції України: проблеми теорії і практики // Економіка. Фінанси. Право. — 2004. — № 1. — С. 29 – 32. — Бібліогр.: 5 назв.

Томенко М. Конституція України як неосновний закон держави // Віче. — 2004. — № 7. — С. 37 – 38.

Те ж: Голос України. — 2004. — 30 черв. — С. 4.

Шаповал В. Основний закон України у світовому конституційному вимірі // Право України. — 2002. — № 6. — С. 10 – 16.

Юхимчук А. П. Конституція України: крок вперед, два кроки назад // Трибуна. — 2002. — № 1 – 2. — С. 40 – 41.

***

Барва Г. Живе Конституції слово на чатах держави стоїть // Народне слово. — 1998. — 3 лип.

Бойко Б. «Конституція України — гарант незалежності» // Свобода. — 1997. — 26 черв.

Завтра — День Конституції України: [Матеріали] // Вільне життя. — 1998. — 27 черв.

Конституція України: рік перший: [Темат. підбірка статей] // Свобода. — 1997. — 21 черв.

Хміляр Л. Це наша держава, це наше свято: [Урочистості в м. Тернополі з нагоди сьомої річниці Конституції України] // Свобода. — 2003. — 28 черв.