24 серпня

135 років від дня народження Василя Щурата

(24.08.1871 – 27.04.1948) — фольклориста, етнографа,
літературознавця, перекладача, поета, академіка

Народився 24 серпня 1871 року в селі Вислобоки на Львівщині в сім’ї учителя. Після смерті батька мати разом із сином переїхала в село Кобиловолоки Теребовлянського району, де розпочав своє шкільне навчання.

У 1880 р. сім’я Щуратів переїхала на постійне проживання до Львова, де хлопець продовжив своє навчання в нормальній школі домініканів, а потім був зарахований учнем української Академічної гімназії. На гімназійні роки припадають початки літературної творчості В. Щурата і його знайомство з І. Франком, за допомогою якого він входить у літературне середовище Львова. Закінчуючи гімназію, В. Щурат виступив у літературі з фольклористичними статтями («Свійські ліки», «Обжинки в Грибовичах під Львовом»), з оригінальними поезіями («Ой виберусь я полем», «Думка», «Блискавко темної ночі»).

1892 року В. Щурат вступив до Віденського університету на слов’янську філологію, а в 1896 р. захищає докторську дисертацію про літературну пам’ятку Київської Русі «Слово Данила Заточника» і одержує вчений ступінь доктора філософії.

З 1898 року працює вчителем гімназій в Перемишлі, Бродах. У 1907 році повертається до Львова. Тут працює вчителем німецької гімназії, стає дійсним членом НТШ, публікує в його виданнях свої твори.

У 1921 році В. Щурат стає ініціатором створення Українського підпільного університету, і його обирають першим ректором цього ж університету.

З 1922 по 1936 рік він — директор жіночої гімназії сестер-василіанок, де одночасно викладає українську мову та літературу, створює науковий гурток імені Лесі Українки. З 1929 року — академік АН України.

Помер учений 27 квітня 1948 року. Похований у Львові на Личаківському цвинтарі.

ЛІТЕРАТУРА

Щурат В. Г. Поезії; Слово про похід Ігоря; Пісня про Роланда / Вступ. ст. С. Щурата. — Львів: Кн.-журн. вид-во, 1957. — 235 с.

***

Щурат В. Гімн американських українців: Вірш // Альманах українського народного Союзу на рік 1993. — Джерзі-Ситі; Нью-Йорк, 1993. — С. 99.

Щурат В. Едгар По. Дзвони // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. — К., 1995. — С. 370 – 374.

Щурат В. Пісня про Роланда: [Уривок] // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. — К., 1995. — С. 368 – 370.

Щурат В. Слово про похід Ігоря Святославича: [Уривок] // Тисячоліття: Поетичний переклад України-Русі. — К., 1995. — С. 366 – 368.

Щурат В. В Суздальській тюрмі; Цикл: Митрополитові Андрієві Шептицькому; Зарваниця // Тернопіль. — 1993. — № 3. — С. 13.

Щурат В. Цвісти ще мусиш, Україно: [Поезії] // Дзвін. — 1991. — № 12. — С. 11 – 14.

***

Довідка Львівського обкому КП(б)У про письменників Львівської організації Спілки радянських письменників, які перебували під німецькою окупацією: [..., Щурат] // Культурне життя в Україні. Зах. землі: Документи і матеріали. 1939 – 1953. — К., 1995. — Т. 1. — С. 354 – 357.

Протокол надзвичайних зборів Наукового товариства ім. Шевченка у Львові про саморозпуск: [Є про В. Щурата] //Культурне життя в Україні. Зах. землі: Документи і матеріали. 1939 – 1953. — К., 1995. — Т. 1. — С. 79 – 84.

Рубльов О. С., Черченко Ю. А. Сталінщина й доля західноукраїнської інтелігенції. 20 – 50-ті роки ХХ ст. — К.: Наук. думка, 1994. — 349 с.

С. 48, 82, 83, 157, 168-170, 172,
181, 198, 199, 284: Про В. Щурата.

***

Бакун В. Пошук триває // Освіта. — 1992. — 21 лют.

Демиденко П. Світло у темряві // Голос Лановечини. — 1991. — 24 серп. — (Світ нашої духовності).

Дзьобан О. О. Архів академіка АН УРСР В. Г. Щурата: Огляд рукописних і документальних матеріалів // Бібліотека — науці: Зб. наук. праць. — К., 1990. — С. 77 – 88.

Кирчів Р. Василь Щурат // Рад. літературознавство. — 1971. — № 8. — С. 66 – 76.

Мороз В. Василь Щурат // Нар. творчість та етнографія. — 1971. — № 5. — С. 81 – 86.

Мороз М. Наукова і літературна спадщина В. Г. Щурата // Друг читача. — 1971. — 24 серп.

Погребенник Ф. «Для України живем»: [Про вірш В. Щурата «Перший гимн американських українців»] // Альманах українського народного Союзу на рік 1993. — Джерзі-Ситі; Нью-Йорк, 1993. — С. 100 – 105.

Щурат-Глуха В. Із франкової когорти // За вільну Україну. — 1991. — 24 серп.

Щурат-Глуха В., Бакун В., Баглей Л. Щурат Василь // Тернопіль. — 1993. — № 3. — С. 12 – 13.

***

Щурат Василь (24.VШ.1871 – 27.ІV.1948) — укр. літературознавець, фольклорист, перекладач //Ткачов С., Ханас В. 250 імен на карті Тернопілля: Пол.-укр культ. взаємини. — Тернопіль, 1996. — С. 51.