23 липня

70 років від дня народження Богдана Лановика

(23.07.1936) — історика, професора, заслуженого працівника народної освіти України (1991)

Народився 23 липня 1936 р. у с. Іванківцях нині Зборівського району Тернопільської області. Вчений у галузі громадянської та економічної історії України, кандидат історичних наук, професор (з 1990 р.). У 1971 р. захистив дисертацію «Трудящі західних областей Української РСР у боротьбі за розвиток цукрової промисловості (1939 – 1969 рр.)».

Заслужений працівник народної освіти України (з 1991 р.). Нагороджений медаллю «Ветеран праці» (1986). У 1994 р. став переможцем конкурсу Фонду Сороса (Нью-Йорк) за програмою «Трансформація гуманітарної освіти в Україні».

У 1959 р. закінчив історичний факультет Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича. У 1959 – 66 рр. працював учителем у Войнилівській СШ Івано-Франківської області, середній школі-інтернаті № 3 Чернівців, СШ № 3 Тернополя, завідувачем відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею. З 1966 р. — викладач, старший викладач. Від 1971 р. — доцент Тернопільського фінансово-економічного інституту, з 1990 р. — завідувач кафедри українознавства академії народного господарства.

Наукові праці стосуються малодосліджених сторінок історії України (історія товариства «Просвіта», української кооперації, виникнення та діяльність ОУН і УПА), економічної історії світу й України, історії української еміграції від її витоків до сьогодення.

Опублікував 150 наукових праць, у т.ч. 2 індивідуальних і 25 колективних монографій, підручників, навчальних посібників.

Був керівником і розробником наукових тем «Українська діаспора на період до 2000 р.», «Дослідження проблеми зародження української еміграції, її розвиток і зв’язки з материковою Україною», «Внесок української еміграції в розвиток освіти, науки, літератури і мистецтва України та країн поселення».

Головний редактор наукового збірника «Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє» (вийшло 7 випусків), що за рішенням ВАК України є фаховим з економіки.

Підготував вісім кандидатів наук.

ЛІТЕРАТУРА

Лановик Б., Лазарович М. Економічна історія України і світу: Навч. посіб. — 2-е вид., перероб і доп. — Тернопіль: Джура, 2003. — 316 с.

Лановик Б. Д. та ін. Економічна історія України і світу: Підручник / Лановик Б. Д., Матисякевич З. М., Матейко Р. М. — 4-те вид., випр. і доп. — К.: Вікар, 2001. — 477 с.

Лановик Б. Д. Економічна історія світу і України: Підручник / Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. — 3-є вид., доп. — К.: Вікар, 1999. — 740 с.

Лановик Б. Д. та ін. Економічна історія: Курс лекцій / Лановик Б., Лазарович М., Чайковський В. — Тернопіль: Економічна думка, 1999. — 280 с.

Лановик Б., Лазарович М. Ілюстрована історія України: Короткий курс лекцій. — Тернопіль: Джура, 2003. — 428 с.

Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Короткий курс лекцій. — 2-е вид., перероб. і доп. — Тернопіль: Збруч, 2002. — 382 с.

Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Короткий курс лекцій. — Тернопіль: Економічна думка, 2000. — 370 с.

Лановик Б. Д. Історія України: Навч. посіб. / Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З.; Ред. Б. Д. Лановик. — 2-е вид., перероб. — К.: Знання, 1999. — 574 с. — (Вища освіта ХХІ століття).

Лановик Б. / Свинко Й., Лановик Б. Межовий край у вогні: Пол.-укр. взаємини у 1944 – 1947 рр. — Тернопіль: Воля, 2004. — 340 с.

***

Українська еміграція від минувшини до сьогодення: Навч. посіб. / Ред. Б. Лановик. — Тернопіль: Чарівниця, 1999. — 512 с.

Чорна тінь голодомору 1932 – 1933 років над Тернопіллям / Терноп. обл. держ. адміністрація; Терноп. обл. рада; Упоряд.: Б. Лановик, М. Лазарович, Р. Матейко. — Тернопіль: Джура, 2003. — 292 с.

***

Для діаспори кожне слово про Україну дороге / Інтерв’ю з професором Б. Лановиком // Свобода. — 2001. — 24 лип.

Собуцька В. Такої книги ще не бачили, ні в Україні, ні у світі / Розм. з професором, зав. кафедрою українознавства ТАНГ Б. Лановиком // Свобода. — 1998. — 7 берез.

Ханас В. Україна неможлива без історії / Розм. з зав. кафедрою українознавства ТАНГ професором Б. Лановиком // Тернопіль вечірній. — 1995. — 19 серп.

***

Богдан Лановик // Вчені Тернопільської академії народного господарства. — Тернопіль, 2003. — С. 64 – 66.

Лановик Богдан Дмитрович (23 липня 1936, с. Іванківці) // Медведик П. Літературно-мистецька та наукова Зборівщина: Словник біографій визначних людей. — Тернопіль, 1998. — С. 157.

Лановик Богдан Дмитрович // Хто є хто в українських суспільних науках. — К., 1998. — С. 192 – 193.

Матейко Р. З поглядом у майбутнє: Штрихи до портрета засновника та керівника українознавства ТАНГ професора Б. Лановика // Русалка Дністрова. — 1995. — № 16 (верес.).

Матейко Р. Зоря професора Лановика // Тернопілля’96: Регіон. річник. — Тернопіль, 1996. — С. 499 – 500.

Матейко Р. Невтомний трудівник на ниві українознавства // Тернопіль вечірній. — 1996. — 24 лип.

***

Гавдида І., Матейко Р. Щедрий ужинок: 10 років кафедрі українознавства ТАНГ // Освіта. — 2000. — 30 серп. – 6 верес.

Николин М. Відгуки схвальні, бо видання унікальне: [підруч. «Економічна історія України і світу»] // Високий замок. — 1999. — 29 листоп.