2 березня

130 років від дня народження Мирона Кордуби

(2.03.1876 – 2.05.1947) — вченого, історика, публіциста, письменника

Народився 2 березня 1876 р. у с. Острові поблизу Тернополя.

Навчався у Львівському (1893 – 95) та Віденському (1895 –98) університетах. Був одним із найвизначніших учнів Львівської наукової школи М. Грушевського.

Працював учителем гімназій у Чернівцях (1900 – 18), Львові та Холмі, а впродовж 1929 – 39 рр. — професором Варшавського університету. З 1944 р. — професор і завідуючий кафедрою історії південних і західних слов’ян Львівського університету. З 1903 р. — дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка.

М. Кордуба є автором численних праць з історії, історичної географії і середньовічної України, опублікованих переважно у «Записках НТШ».

Проблемам історії періоду княжої доби присвячено роботи «Перша держава слов’янська», «Суспільні верстви та політичні партії в Галицькому князівстві до пол. ХІІІ ст.»; історико-етнічні процеси та питання історичної географії розглядаються в працях «Молдавсько-польська границя на Покуттю по смерті Стефана Великого», «Територія й населення України» та інші.

Вчений глибоко вивчав питання українсько-польських взаємин ХVІ – ХVІІ ст.: «Венеційське посольство до Хмельницького 1650», «Проба австрійського посередництва між Хмельницьким і Польщею», «Боротьба за польський престол по смерті Володислава ІV», «Між Замостям та Зборовом» та інші.

З-під пера М. Кордуби вийшло багато статей та рецензій на українські історичні та історико-географічні теми. Працював і як популяризатор історичних знань: відома його науково-популярна праця «Історія Холмщини і Підляшшя».

2 травня 1947 р. М. Кордуба помер. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

ЛІТЕРАТУРА

Головин Б. Кордуба Мирон — вчений, публіцист, бібліограф, політичний і громадський діяч // Мандрівець. — 2000. — № 3 – 4. С. 25 – 31.

Головин Б. Мирон Кордуба — педагог-новатор // Тернопілля’98 – 99: Регіон. річник. — Тернопіль, 2002. — С. 260 – 264.

Дашкевич Я. Мирон Кордуба зблизька // Пам’ять століть. — 2001. — № 6. — С. 114 – 119.

До 125-річчя Мирона Кордуби: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 20 – 21 берез. 2001 р., м. Тернопіль // Наукові записки ТДПУ. Сер.: Історія. — Тернопіль, 2001. — Вип. 12. — С. 4 – 26.

Зайцева З. І. Мирон Кордуба й українські наукові товариства // Український історичний журнал. — 2002. — № 6. — С. 108 – 122. — Бібліогр.: С. 120 – 122. — (Історія в особах).

Качкан В. Воскресіння Мирона Кордуби: Видатні історики // Історичний календар. 2001. — К., 2001. — Вип. 7. — С. 165 – 167.

Мирон Кордуба (1876 – 1947) — історик // Визначні постаті Тернопілля: Біогр. зб. / Уклад.: О. Бенч, В. Троян. — К., 2003. — С. 94.

Огорчак А. Родовід Мирона Кордуби // Вісник Львівського товариства «Тернопільщина». — Львів, 2001. — Вип. 2. — С. 5 – 7.

Те ж: Наукові записки ТДПУ. Сер.: Історія. — Тернопіль, 2001. — Вип. 12. — С. 24 – 27.

Снітинський В. Він презентував Україну // Вісник Львівського товариства «Тернопільщина». — Львів, 2001. — Вип. 2. — С. 3 – 5.

Федорів І. Дослідження Мирона Кордуби в галузі історичної та етнічної географії України // Регіональне географічне краєзнавство: теорія і практика. — Тернопіль, 2002. — Ч. 1. — С. 66 – 72.

Федорів І. Мирон Кордуба в історії України. — Тернопіль, 2001. — 119 с.

Федорів І. Мирон Кордуба і НТШ // Збірник праць / Терноп. міськ. осередок Наукового товариства ім. Шевченка. — Тернопіль, 2004. — Т. 1. — С. 226 – 240.

Федорів І. Мирон Кордуба як історик національно-державницького напрямку // Наукові записки ТДПУ. Сер.: Історія. — Тернопіль, 2003.— Вип. 2. — С. 48 – 56. — Бібліогр.: С. 56 – 57.

Федорів І. Місце етнонаціонального у державотворчій концепції Мирона Кордуби // Наукові записки ТДПУ. Сер.: Історія. — Тернопіль, 2001. — Вип. 13. — С. 104 – 108.

Федорів І. Питання української державності в історичних працях Мирона Кордуби // Студентський науковий вісник. — Тернопіль, 1999. — Вип. 2. — С. 114 – 117.

Чуприна В. Видатний дослідник Хмельниччини // Дзвін. — 2000. — № 3. — С. 121.

***

Хуторянин Т. Урочиста академія: [У Львові проведено захід до 125-річчя М. Кордуби] // Свобода. — 2001. — 31 берез.

***

Кордуба Мирон Михайлович (2.03.1876 – 2.05.1947) // УРЕ. — 2-е вид. — К., 1980. — Т. 5. — С. 398.

Кордуба Мирон Михайлович (2.03.1876 – 2.05.1947) // УЛЕ. — К., 1990. — Т. 2. — С. 564.

Кордуба Мирон (1876 – 1947) // Енциклопедія українознавства / За ред. В. Кубійовича. — Львів, 1994. — Т. 3. — С. 1131 – 1132.

***

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2001 рік: Бібліогр. список / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Астон, 2000. — 100 с.

С. 19 – 21: Про М. Кордубу.