14 лютого

60 років від дня народження Романа Матейка

(14.02.1946) — історика, вченого, краєзнавця, заслуженого працівника освіти України (2002)

Народився 14 лютого 1946 р. в с. Кінашеві Галицького району на Івано-Франківщині в сім’ї хліборобів.

У 1959 році закінчив семирічку в рідному селі, а середню освіту здобув у 1963 р. в одній із львівських шкіл-інтернатів. Цього ж року вступив на історичний факультет Львівського університету, який закінчив з відзнакою в 1967 році.

З 15 вересня 1973 р. працює в Тернопільському державному економічному університеті.

У 1975 р. став кандидатом історичних наук, а у 1979 р. здобув наукове звання доцента.

Упродовж останніх 15 років Р. Матейко досліджує три групи проблем: визвольні змагання галицьких українців кінця ХІХ – першої половини ХХ ст., зародження та розвиток кооперативного руху на західноукраїнських землях, історія української еміграції та сьогодення українського зарубіжжя. З цієї проблематики він опублікував понад 150 праць, був учасником більше 10 міжнародних та регіональних наукових конференцій. Р. Матейко — співавтор 20 підручників та посібників з історії України й економічної історії, 17 із яких мають гриф Міністерства освіти та науки України.

Роман Матейко не стоїть осторонь громадсько-політичного життя Тернопільщини, всієї України. Він з гордістю згадує про свою пропагандистську й організаторську роботу на Донеччині напередодні та під час Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 р., поїздку в Крим 1992 р. з метою надання практичної допомоги місцевим просвітянам, тривожні й величні дні Помаранчевої революції на київському майдані Незалежності в листопаді 2004 р.

Свій чималий науково-педагогічний досвід доцент Р. Матейко використовує, беручи участь у виборчих кампаніях, відзначенні всеукраїнських державних свят.

Особливо багато сил він вклав у підготовку та відзначення ювілеїв колись відомих, а потім забутих українських патріотів, зокрема письменника, етнографа, культурно-освітнього та релігійного діяча Володимира Герасимовича, його дочки, знаної диригентки Анни Герасимович-Когут, великого майстра вітчизняної сцени Ярослава Геляса, видатного українського художника Петра Обаля, відомого політика Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. Євгена Олесницького. Більше 10 публікацій невтомний дослідник присвятив канадсько-українській письменниці, художниці, перекладачці, громадській діячці Ліді Палій. Зацікавлено вивчаючи життєписи наших славних земляків, доцент Р. Матейко активно пропагує їх серед студентства та громадськості України.

За вагомі здобутки в навчальній, науково-дослідницькій та громадській роботі доцент Р. Матейко нагороджений орденом «Знак Пошани», удостоєний почесного звання «Заслужений працівник освіти України» (2002).

ЛІТЕРАТУРА

Андрій Палій — будівничий та керманич «Маслосоюзу»: Ст., спогади, листи / Ред.-упоряд. і автор вступ. ст. Р. М. Матейко. — Тернопіль: Екон. думка, 2001. — 240 с.

Лановик Б. та ін. Історія України: Навч. посіб. / Б. Лановик, Р. Матейко, З. Матисякевич; За ред. проф. Б. Д. Лановика. — 3-тє вид., випр. — К.: Знання, 2000. — 574 с.

Лановик Б. Д. та ін. Історія України: Посіб. для студентів вищ. та серед. закладів освіти / Б. Д. Лановик, Р. М. Матейко, З. М. Матисякевич. — Тернопіль: Екон. думка, 1998. — 380 с.

Лановик Б. Д. та ін. Історія України / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Р. М. Матейко. — Тернопіль: КАРТ, 1995. — 460 с.

Матейко Р., Мельничук Б. Воєнними дорогами синів Галичини: Українські Січові Стрільці на Тернопільщині. — Тернопіль: Ред.-вид. від. упр. по пресі, 1991. — 70 с.

Матейко Р., Мельничук Б. За рідний край, за нарід свій…: Українська Галицька Армія на Тернопільщині. — Тернопіль, 1993. — 78 с.

Матейко Р., Мельничук Б. Шляхами стрілецької слави: Українські Січові Стрільці в контексті визвольних змагань українського народу. — Тернопіль, 1995. — 72 с.

Сторінки історії України: Навч. посіб. для студ. вузів та учнів серед. шк. / Проф. Б. Д. Лановик, Є. П. Качан, доц. З. М. Матисякевич та ін. Відпов. за вип. канд. іст. наук, проф. Б. Д. Лановик. — Тернопіль: Б. в., 1991. — 215 с.

Чорна тінь голодомору 1932 – 1933 років над Тернопіллям / Терноп. обл. держ. адміністрація; Терноп. обл. рада. Упоряд.: Б. Лановик, М. Лазарович, Р. Матейко. — Тернопіль: Джура, 2003. — 292 с.

***

Матейко Р., Мельничук Б. Схилімо у скорботі голови // Підгайний С. І. Українська інтелігенція на Соловках. — Тернопіль, 1999. — С. 3 – 6.

Лановик Б., Матейко Р., Совінська Н. Пацифікація 1930 р. на Тернопільщині як прояв антиукраїнської політики польських властей // Наукові записки ТДПУ. Сер.: Історія. — Тернопіль, 2003. — С. 162 – 166. — Бібліогр.: С. 166.

Матейко Р. Тернопільщина за часів ЗУНР: Листопадовому зриву — 80 // Тернопілля’98 – 99: Регіон. річник. — Тернопіль, 2002. — С. 112 – 115.

***

Матейко Р. Бойові дії Українських Січових Стрільців на Тернопіллі // Вільне життя. — 2004. — 2 жовт. — С. 4. — (Сторінки нашої історії).

Матейко Р. Боротьба Української Галицької Армії проти польської експансії (листоп. 1918 – лип. 1919 рр.): Ретроспективний погляд на деякі сторінки історії // Мандрівець. — 2004. — № 1. — С. 29 – 33.

Матейко Р. Великий листопадовий чин: [До 82-ої річниці ЗУНР] // Тернопіль вечірній. — 2000. — 1 листоп.

Матейко Р. Він завжди в динаміці, в русі: [Професор ТАНГу Є. Качан] // Тернопіль вечірній. — 1997. — 11 черв.

Матейко Р. До ювілею кафедри // Тернопіль вечірній. — 2000. — 28 квіт.

Матейко Р. З любов’ю до України // Вільне життя. — 2000. — 9 верес.

Матейко Р. Молочний «наступ» Палія: [Про укр. кооператора та громад.-політ. діяча А. Палія] // За вільну Україну. — 2003. — 25 груд. — С. 6; фотогр.

Матейко Р. Немеркнучий подвиг українського юнацтва: 87-ма річниця бою під Крутами // Свобода. — 2005. — 29 січ. — С. 4.

Матейко Р. Пам’ятаючи минуле, дивимось у майбутнє: [Польська пацифікація проти укр. населення на Тернопільщині] // Вільне життя. — 2004. — 24 січ. — С. 2. — (Меморіал).

Матейко Р. Програми не привели до покори: [Пол.-укр. відносини 1930-х років] // Тернопільська газета. — 2000. — 4 жовт.

Матейко Р. Роль Українських Січових Стрільців в бойових діях на території Тернопілля // Мандрівець. — 2003. — № 4. — С. 14 – 17.

***

Матейко Р.: «Не будьмо байдужими, бо це причина наших бід в минулому, сьогодні й у майбутньому» / Розм. з доц. каф. українознавства ТАНГу //  Вільне життя. — 2003. — 7 жовт.

***

Вітаємо! За вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» Матейку Роману Михайловичу — доценту Тернопільської академії народного господарства // Свобода. — 2002. — 6 квіт.

Те ж: Вільне життя. — 2002. — 9 квіт.

Ліберний О. Він працює задля України: Відомий історик, учений, краєзнавець, доцент ТАНГу Роман Матейко став заслуженим працівником освіти України // Свобода. — 2002. — 3 верес., фотогр.

Мельничук Б.Віншування [Р. М. Матейку] // Академія. — 2000. — 28 жовт.

Поліщук Т. Знаймо свою історію!: [Про Р. Матейка] // Академія. — 1997. — 22 трав.

Телеванчук Н., Маланчук Р. Історія Батьківщини і сучасність: [Про Р. Матейка] // Академія. — 1998. — 13 трав.

***

Тут наша історія, наша честь і слава: Бібліогр. покажч.: [До 55-річчя з дня народж. Романа Михайловича Матейка — історика, вченого, краєзнавця] / Уклад. О. Фецьо. — Тернопіль: Екон. думка, 2001. — 32 с.