40 років Тернопільському державному економічному
університету

(1966)

Тернопільський державний економічний університет — наукове серце Тернополя, науково-педагогічна колиска всього регіону.

Свій родовід ТДЕУ розпочав у далекому 1966 р., коли у Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства.

На час заснування тут навчалось 75 студентів за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік», а викладачів було п’ятеро. У 1967 році на базі відділення почав працювати фінансово-економічний факультет КІНГ. З січня 1971 року — це окремий ТФЕІ. Його перший ректор Леонід Олексійович Каніщенко.

У наступні роки Тернопільський фінансово-економічний інститут продовжував інтенсивно розвиватись, досягаючи вагомих успіхів.

Нового якісного рівня вищий навчальний заклад досяг у 1989 році, коли був перейменований на Тернопільський інститут народного господарства.

У серпні 1994 року на базі Тернопільського інституту народного господарства створено Тернопільську академію народного господарства.

У статусі університету даний вищий навчальний заклад діє з 30 березня 2005 року.

За роки існування в університеті підготовлено до самостійної роботи майже 60 тисяч фахівців.

Понад 300 випускників нині працюють у ТДЕУ, більшість з них — доктори і кандидати наук.

В університеті здобувають освіту майже 30 тисяч студентів за 21 спеціальністю і 56 спеціалізаціями. Основна база університету розміщена в 11 навчально-лабораторних, трьох спортивних, трьох господарсько-допоміжних корпусах та п’яти гуртожитках, у яких створено всі умови для навчання, побуту і відпочинку.

У межах міста розташовані навчальні корпуси ще дев’яти інститутів університету.

Навчально-виховний процес у Тернопільському державному економічному університеті забезпечують 57 кафедр, на яких працює понад 1170 викладачів, серед яких — 68 докторів наук, професорів, 360 кандидатів наук, доцентів.

В університеті функціонує аспірантура із 19 спеціальностей. Діє три спеціалізовані Вчені ради із захисту кандидатських дисертацій та дві спеціалізовані Вчені ради із захисту докторських дисертацій.

Науковці університету мають значні напрацювання на державному та регіональному рівнях. Науково-видавничу діяльність університету забезпечує видавництво «Економічна думка».

Університет уклав угоди про співробітництво з 35 вищими навчальними закладами Європи та США. ТДЕУ — єдиний не столичний вищий навчальний заклад, який має філію в Єревані.

Колектив університету має славні спортивні традиції. У спортивних секціях з 23 видів спорту займається більше двох тисяч студентів університету.

Важливу роль у виховному процесі відводять Центру естетичного виховання, де працює сім колективів художньої самодіяльності, чотирьом з яких присвоєно звання «народний».

Серед вихованців університету — відомі в Україні й світі державні діячі, керівники виробництва, провідні спеціалісти і вчені. У стінах ТДЕУ формувалися професійні якості та гартувався характер Президента України Віктора Ющенка.

ЛІТЕРАТУРА

Вчені Тернопільської академії народного господарства. — Тернопіль: Екон. думка, 2003. — 192 с.: фотогр.

Зустріч…: Інформ. вид. ТДЕУ. — Тернопіль: Екон. думка, 2005. — 32 с.: фотогр., іл.

Тернопільська академія народного господарства: ХХІ століття / Ред. Б. Мельничук. — Тернопіль: ТАНГ, 2003. — 42 с.

***

Валігура К. Сходження академії // Тернопілля’98 – 99: Регіон. річник. — Тернопіль, 2002. — С. 287 – 289.

Гродецька В. ТАНГ: випереджаючи події: [ТАНГ — перший укр. вуз, який видаватиме своїм випускникам дипломи укр. та нім. мовами] // Дзеркало тижня. — 2003. — 6 верес.

Костюк Р. Європейські науковці вважають Тернопіль містом перспективним: [Міжнар. співпраця ТАНГу в галузі освіти] // Тернопіль вечірній. — 2004. — 15 – 20 квіт. — С. 7.

Марцінковська І. На шляху до європейського освітнього простору: [Співпраця ТАНГу з нім. ВНЗ у сфері підготовки фахівців вищого рівня] // Дзеркало тижня. — 2004. — 10 січ. — С. 16; фотогр.

Марцінковська І. ТАНГ відкриває філію у Греції // Ria плюс. — 2003. — 23 квіт. — С. 3.

Мірзоян А. Філіал Тернопільської державної економічної академії народного господарства — у Вірменії // Освіта України. — 2002. — 29 листоп., фотогр. — (Новий ВНЗ — нові перспективи).

Мельник А. Академія звітує про наукову діяльність // Академія. — 2004. — 30 січ. — С. 3.

Снітовський О. ТАНГ: орієнтир на світові стандарти: [Міжнар. співробітництво ТАНГу] // Свобода. — 2004. — 14 січ. — С. 2. — (Освіта).

Устенко О. «Академія дивиться в майбутнє» // Тернопілля’98 – 99: Регіон. річник. — Тернопіль, 2002. — С. 285 – 286.

Устенко О. Тернопільська академія народного господарства — вищий навчальний заклад ХХІ століття // Наукове проектування інноваційних та альтернативних систем вищої освіти: Зб. матеріалів до Всеукр. наук.-практ. конф. 11 – 12 трав. 2000 р. — Тернопіль, 2000. — С. 10 – 12.

Щербатюк С. Академія народного господарства — провідний вуз України // Бізнес-компаньйон. — 2000. — № 6 – 7. — С. 2 – 3; фотогр.

Юрій С.  Вища школа будить в людині спрагу до пізнання // Губернатор. — 2003. — № 19. — С. 86 – 87; фотогр.

***

Інститут продовольчого бізнесу // Бізнес-компаньйон. — 2003. — № 12. — С. 26 – 27; фотогр.

Саченко А. ІКІТ — конгломерат комп’ютерної інженерії та економічної кібернетики // Тернопіль вечірній. — 2001. — 18 лип.

Тобілевич І. Ми навчаємося не для школи, а для життя: [Ін-т обліку і аудиту ТАНГу] // Свобода. — 2003. — 28 жовт. — (Студентський меридіан).

Федик М. У Європу — через Тернопіль: [ТАНГ відкриває Центр європейських міжнародних студій] // Тернопіль вечірній. — 2000. — 6 верес.

***

Юрій С.: «Академія — це великий корабель, який впевнено йде своїм курсом» / Розм. з ректором ТАНГу вела В. Девлиш // Вільне життя. — 2002. — 31 серп.

Юрій С. «Маємо бути відповідальними за свій вуз»: [Про здобутки і проблеми ТАНГу] / Розм. вів Я. Мармаш // Свобода. — 2004. — 17 берез. — С. 3, 6. — (В гостях в «Свободі»).

Юрій С.: «Якісна освіта — ефективна економіка» / Розм. з ректором ТАНГу. Зап. П. Чечелюк // Дзеркало тижня. — 2004. — 3 квіт. — С. 14.