Січень

15 років з часу початку роботи відділу краєзнавчої
літератури і бібліографії ТОУНБ

(січень 1991)

Уже п’ятнадцятий рік працює над краєзнавчим портретом регіону відділ краєзнавчої літератури і бібліографії обласної універсальної наукової бібліотеки, створений у рік проголошення незалежності України. Цей підрозділ наповнив новим змістом бібліотечне краєзнавство області.

Нині у відділі зосереджено майже 6 тисяч одиниць фонду, в якому йдеться про історію та сьогодення, геологічні та історико-архітектурні пам’ятки, відомі релігійні святині, про людей благодатної землі, яка стала колискою тисячам наших всесвітньо відомих земляків. Це книги тернопільських видавництв, місцевих авторів, діаспорна література. Увагу користувачів відділу привертають: «Тернопільський енциклопедичний словник», регіональні річники Тернопілля, тритомна економічна енциклопедія, книга Л. Бойцун «Тернопіль у плині літ», туристичний путівник «Земля Тернопільська», чимало видань про окремі села та міста області, художні твори, підручники тощо. Зібрані у відділі книги складають вагому історичну, наукову, духовну й культурну спадщину, до формування якої долучаються тернопільські видавництва, науковці, краєзнавці.

Значний обсяг у фонді займають періодичні видання. Це обласні, міські, районні, громадських та політичних організацій газети та журнали. Всього — 48 назв газет та 14 назв журналів.

Для полегшення користування краєзнавчим фондом ведеться зведений каталог, який нараховує майже 100 тисяч карток за різноманітними рубриками. Серед них — «Шляхами Б. Хмельницького на Тернопільщині», «З історії національно-визвольних змагань», «Діяльність ОУН – УПА», «Лемківщина: сторінки історії і сучасність», «Природа, природні ресурси», «Політичне життя області», «Література, мистецтво краю» тощо.

Любов до рідного краю, прагнення дізнатися про нього якомога більше збирають студентську молодь, користувачів відділу на репрезентації книг про Тернопілля. Увійшло в традицію проведення переглядів краєзнавчої літератури на урочистих академіях, присвячених ювілейним датам видатних людей, визначним подіям краю.

Відділ краєзнавчої літератури активно співпрацює з науковцями, краєзнавцями, письменниками, просвітянами, представниками засобів масової інформації, які є активними користувачами краєзнавчих джерел. За їх участю організовано десятки репрезентацій та зустрічей, які сприяють популяризації краєзнавчих видань.

Щоб зробити ще доступнішою інформацію про діяльність відділу, відповідні матеріали розміщено на бібліотечному сайті в мережі Інтернет: www.library.te.ua.

Важливою ділянкою роботи відділу краєзнавчої літератури є видавнича справа. Створено систему бібліографічних посібників, різноманітних за змістом і типом видань. Публікуючи матеріали про маловідомі події й факти з життя краю, працівники відділу співпрацюють з краєзнавцями, науковцями, істориками, літераторами. Серед традиційних бібліографічних покажчиків треба відзначити універсальний покажчик «Література про Тернопільську область» за певний рік. Він подає книги, статті зі збірників, часописів, рецензії, що в комплексі відображають основні аспекти життя області. Доповнює його видання рекомендаційного характеру — «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільської області», що також виходить щорічно. Покажчик містить матеріали про історичні та культурні події в житті області, ювілеї видатних діячів, чиє життя та діяльність пов’язані з Тернопільщиною.

Значну кількість видань у бібліографічному доробку відділу становлять персоналії, життєво-бібліографічні студії видатних людей краю. Серед них — видання, присвячені О. Неприцькому-Грановському, Й. Сліпому, Б. Лепкому, П. Думці, М. Паращуку, Г. Чернихівському, О. Табачуку, Ю. Словацькому, П. Медведику.

Заслуговують на увагу тематичні посібники «Тернопільщина у народознавчих пам’ятках», «Репресовані письменники Тернопільщини», «Козацтво і Тернопільщина», «Театральна Тернопільщина». Всього за період діяльності у відділі підготовлено понад 50 бібліографічних посібників.

Велика увага приділяється відділом методичній роботі з питань краєзнавства. Це питання висвітлюється на науково-практичних конференціях, семінарах, практикумах. Мета цих заходів — активізувати краєзнавчу роботу бібліотек та запроваджувати у практику їх роботи цікавий досвід книгозбірень області.

П’ятнадцять років роботи відділу визначили пріоритети краєзнавчої роботи за різними напрямами, окреслили перспективи подальшого розвитку. Півтори тисячі користувачів, п’ять тисяч відвідувань, 16 тисяч книговидач на рік — такі показники відділу, в якому працюють досвідчені спеціалісти, ентузіасти своєї справи. Сьогодні відділ у пошуках нових напрямів у розвитку бібліотечного краєзнавства, вивченні рідного краю, його минувшини та сьогодення.

А. Ленчишин — зав. відділом КЛБ.

ЛІТЕРАТУРА

Література про Тернопільську область за 1999 рік: Бібліогр. покажч. / Уклад. А. Ленчишин. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. — 208 с.

Покажчик видається з 1967 року.

Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 2005 рік: Бібліогр. список / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. — 128 с.

Покажчик видається з 1991 року.

***

Козацтво і Тернопільщина: Бібліогр. список / Уклад. М. Пайонк. — Тернопіль, 1996. — 16 с.

Кузня національного духу: Бібліогр. покажч. / Уклад. М. Пайонк. — Тернопіль, 1996. — 40 с.

Місто на терновому полі: Бібліогр. покажч. / Уклад. Н. Іванко. — Тернопіль: Збруч, 1991. — 40 с. — (Тернополю — 450).

Репресовані письменники Тернопільщини: Бібліогр. покажч. / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль, 2000. — 53 с.

Театральна Тернопільщина: Бібліогр. покажч. / Уклад.: П. Медведик, В. Миськів, Н. Іванко. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — 264 с.: фотогр.

Тернопільщина в народознавчих пам’ятках: Бібліогр. покажч. / Уклад. А. Ленчишин. — Тернопіль: Оперативний друк, 1999. — 132 с.

***

Богдан Сильвестрович Лепкий (1872 – 1941): Бібліогр. покажч. / Уклад.: М. Пайонк, С. Даньків, Т. Тремба. — Тернопіль, 1997. — 44 с., 4 с. фотогр. — (125-річчю від дня народження Богдана Лепкого присвячується).

Петро Медведик: Життєписно-бібліографічна студія / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. — 96 с.: фотогр.

Олександр Неприцький-Грановський (1887 – 1976): Бібліогр. покажч. / Уклад.: Г. Чернихівський, А. Ленчишин. — Тернопіль: Лілея, 1997. — 104 с.: фотогр.

Михайло Паращук: Бібліогр. покажч. / Уклад.: О. Сулима, Т. Бабчук. — Тернопіль, 2003. — 81 с.: фотогр.

Юліуш Словацький (4.09.1809 – 3.04.1849): Бібліогр. покажч. / Уклад.: М. Друневич, В. Миськів, О. Вітвіцький. — Тернопіль: Оперативний друк, 1999. — 40 с.

Співець селянської долі П. Думка (1854 – 1918): Бібліогр. покажч. / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Оперативний друк, 2000. — 10 с.: фотогр.

Табачук Олексій Федорович: Життєписно-бібліографічна студія / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. — 16 с.: фотогр. — (Діячі культури і мистецтва — наші земляки).

Гаврило Чернихівський: Життєписно-бібліографічна студія / Уклад. М. Друневич. — Тернопіль: Оперативний друк, 2001. — 76 с., 4 с. фотогр.

«Я з вами по всі дні і до кінця віку»: Блаженніший Патріарх Кардинал Йосиф Сліпий (17.02.1892 – 7.09.1984): Бібліогр. покажч