27 КВІТНЯ

50 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ЗАСТАВЕЦЬКОЇ ОЛЬГИ ВОЛОДИМИРІВНИ (27.04.1953) – ПРОФЕСОРА, ВЧЕНОГО-ГЕОГРАФА

Народилась 27 квітня 1953 р. в с. Купчинці Козівського району Тернопільської області. У 1970 р. закінчила Купчинецьку середню школу, а у 1975 р. – географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка.

З 1975 до 1977 р. працювала вчителем у Купчинецькій середній школі. Закінчила аспірантуру при кафедрі економічної географії Київського педінституту у 1981 р., а в 1982 р. захистила дисертацію “Економіко-географічні основи комплексного розвитку території” на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук.

Із 1982 р. працює у Тернопільському державному педагогічному університеті (раніше – педінститут) ім. В.Гнатюка, спочатку – асистентом, старшим викладачем, а з 1988 р. – доцентом.

У 1998 р. захистила докторську дисертацію “Обласний соціально-економічний комплекс: теоретико-методологічні основи розвитку”, з 2001 р. – професор кафедри географії України, її завідувач.

Автор понад 100 наукових публікацій, серед них монографії – “Тернопільська область: географічні основи комплексного розвитку” (Тернопіль, 1994; Львів, 1997), “Комплексний економічний і соціальний розвиток території” (Тернопіль, 1997); навчальні посібники “Географія населення України” (Тернопіль, 2000; у співавторстві”), “Географія Тернопільської області” (Тернопіль, 1994, 1996, 2000), “Географія Закарпатської області” та “Географія Хмельницької області” (Тернопіль, 1995, у співавторстві), “Географія України” (8 і 9 кл., Тернопіль, 2000), підручника для учнів 5 кл. “Рідний край. Тернопільщина” (Тернопіль, 2000) та ін.

Редактор Всеукраїнського часопису “Історія української географії”, член редколегії наукових періодичних видань “Наукові записки ТДПУ. Географія” та “Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України”.

Член Українського географічного товариства.

ЛІТЕРАТУРА

Заставецька О. Комплексний економічний і соціальний розвиток території: Теоретичні і методичні основи дослідження. – Тернопіль: Б.В., 1997. – 235 с.

Заставецька О. Рідний край: Тернопільщина. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. – 128 с.

Заставецька О. Тернопільська область: Географічні основи комплексного економічного і соціального розвитку. – Львів: Б.В., 1997. – 212 с.

Заставецька О.В. Фізична географія: Зб. задач і вправ. – Тернопіль: Богдан, 1999. – 48 с.

***

Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія населення України: Навч. посібн. – Тернопіль, 2001. – 147 с.

Заставецька О.В., Заставецький Б.І., Ткач Д.В. Географія Тернопільської області: Навч. посібн. для учнів 8-9 класів. – Тернопіль, 2001. – 104 с.

Заставецька О.В. та ін. Географія Тернопільської області: Навч. посібн. /Заставецька О., Заставецький Б., Ткач Д. – Тернопіль: Б.В., 1994. – 88 с.

Заставецька О.В. та ін. Географія Тернопільської області: Навч. посібн. /Заставецька О., Заставецький Б., Ткач Д. – Тернопіль: Підручники і посібники, 1998. – 96 с.

Заставецька О.В. та ін. Географія Хмельницької області: Навч. посібн. для учнів 8-9 кл. /Заставецька О., Заставецький Б., Дітчук І. – Тернопіль: Терноп. обл. друкарня, 1995. – 96 с.

Заставецька О.В., Федуник Б. Географія України: 9 клас: Матеріали до відповідей на екзаменаційні білети. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2000. – 64 с.

Заставецька О.В., Федуник Б.Я. Економічна та соціальна географія України: Зб. задач і вправ. – Тернопіль: Богдан, 1999. – 62 с.

***

Дітчук І.Л., Заставецька О.В. Географія України: Навч. посібн. 8 кл. – Тернопіль: Богдан, 2002. – 136 с.

Матеріали другої Всеукраїнської наукової конференції “Історія української географії і картографії: проблеми і перспективи” (4-5 груд. 2000 р.) /Відп. ред. Заставецька О.В. – Тернопіль, 2000. – 160 с.

Тернопільська область: Моя мала Батьківщина: Географ. атлас /Головний ред. О.В.Заставецька. – К.: ТОВ “Видавництво “Мапа”, 2001. – 20 с.

***

Заставецька О., Ткач Д. Сучасна демографічна ситуація в Тернополі //Тези доповідей до ІІ-ої звітної наукової конференції викладачів та студентів географічного факультету ТДПІ за 1991 рік. – Тернопіль, 1992. – С.37.

***

Ольга Ткач-Заставецька (27.04.1953) – укр. дослідниця в галузі географії //Хома В. Старовинні Купчинці. – Тернопіль, 2000. – С.178-179.