21 ЛИСТОПАДА

125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ЛЕПКОГО МИКОЛИ СИЛЬВЕСТРОВИЧА

(21.11.1878-1.01.1945) – ГІМНАЗІЙНОГО ПРОФЕСОРА

Народився Микола Лепкий 21 листопада 1878 року в селі Жукові біля Бережан. Після закінчення гімназії вступає до Львівського університету. Є активним учасником в краї студентського хору “Бандурист”, бере участь в його поїздках по Галичині. Після закінчення університету рік учителює в Бережанах, а в 1907 році був призначений учителем української мови в другу Станіславську гімназію.

Микола Лепкий брав активну участь і в політичному житті краю. Він був одним з організаторів і ввійшов до складу повітової Української Національної Ради, яка 1 листопада 1918 р. перейняла владу в Станіславі з рук представників Австро-Угорської держави.

Відразу ж після свого призначення в Станіславську гімназію М.Лепкий поринув у вир культурного життя українців міста. Він належить майже до всіх українських товариств, в багатьох очолює їх діяльність. Багато зробив для організації роботи станіславського “Бояна”, був його головою.

5 квітня 1918 року після майже чотирилітньої перерви була відновлена діяльність станіславської філії “Просвіти”. Головою було обрано М.Лепкого.

В 1928-1929 роках – директор вчительської жіночої семінарії сестер Василіянок в Станіславі.

Під час німецької окупації в роки Другої світової війни – голова Українського Допомогового Комітету Станіславівщини. У листопаді 1943 р. був затриманий гестапо.

Емігрував. 1 січня 1945 року помер у Просмеріці коло Знайму в Австрії.

В рукописі залишився об’ємний і багатоплановий (160 сторінок) мемуарно-щоденниковий твір “З воєнного записника”.

ЛІТЕРАТУРА

Журавлі повертаються…: З епістолярної спадщини Богдана Лепкого /Упоряд., авт. передм., прим. і коментарів В.Качкан. – Львів, 2001. – 920 с.

С.59, 168, 170, 237, 379, 399, 630, 695, 704, 708: Про М.Лепкого.

Качкан В. Малознаний з “лепківської трійці”: Педагог, громадсько-політичний діяч Микола Лепкий //Жайвір. – 2000. – трав. – С.3-5.

Лепкий Микола – педагог, політичний і просвітницький діяч //”Журавлина” книга: Тернопільська українська західна діаспора. Словник імен. К-Л. – Тернопіль, 2001. – Ч. 2. – С.187-189.

Подуфалий В. Син Золотого Поділля //Бережанське віче. – 1992. – 27 черв.

Угорчак Ю. Микола з роду Лепких //Галичина. – 1993. – 7 груд. – (Постаті).