16 КВІТНЯ

155 РОКІВ З ЧАСУ СКАСУВАННЯ ПАНЩИНИ І

КРІПОСНОГО ПРАВА В ГАЛИЧИНІ (16.04.1848)

Століттями Польща, Австро-Угорщина, Росія проводили колоніальну політику в Галичині.

Панщина, яка “полягала в повинності селян обробляти землі пана за право користуватися своїми наділами” тривала на західноукраїнських землях від 1529 року аж до 1848, тобто понад 300 років. Всі намагання селян впродовж тих століть скинути ненависне ярмо були потоплені панами в крові, задушені у підземеллях в’язниць. В іншій ситуації настав 1848 рік. Вже весною над Європою повіяли свіжі вітри революції. Австрійську імперію почали розхитувати до основ народні виступи у підвладних їй країнах. Прагнули до розвитку національної культури, вимагали визволення чехи, національне відродження почалося серед сербів і хорватів. А 13 березня спалахнуло повстання у самому Відні. В австрійській столиці робітники, студенти, учителі вийшли на барикади. Це вже була революція.

16 квітня 1848 року австрійський цісар Фердинанд підписав маніфест про скасування панщини, а 22 та 23 квітня, на самий Великдень, він був оголошений народові, і дістав силу закону 16 травня 1848 року.

Галицькі селяни з ентузіазмом вітали цей маніфест і клялись у вірності Габсбургам (хоч було зрозуміло, що він залишив без відповіді цілий ряд питань).

На честь скасування панщини майже по всіх селах були встановлені пам’ятні знаки, як історичні пам’ятники для прийдешніх поколінь.

Скасування панщини дало часткову свободу селянинові і розірвало зв’язок між селянином і паном. У галицького селянина, який став власником землі, пробудився не властивий йому раніше потяг до політики, освіти, культури.

Відтак і надалі галицький селянин став тим політичним чинником, який не можна було більше ігнорувати.

ЛІТЕРАТУРА

1848 Р. КВІТНЯ 17: Розпорядження Міністра внутрішніх справ Австрії губернаторові Галичини негайно оголосити про скасування панщини та інших феодальних повинностей селян //Класова боротьба селянства східної Галичини (1772-1849): Док. і матеріали. – К., 1974. – С.390.

***

Аграрна реформа 1848 р. в Австрійській імперії і в Західній Україні //Лановик Б., Лазарович М., Чайковський В. Економічна історія: Курс лекцій. – Тернопіль, 1999. – С.151-153.

Ковальчук Г.І. Розвиток капіталістичної промисловості Східної Галичини в перші десятиріччя після скасування кріпосного права (1848-1870 рр.) //З історії Західноукраїнських земель. – К., 1957. – Т. 2. – С.108-123.

Косачевская Е.М. Восточная Галиция накануне и в период революции 1848 г. – Львов: Изд-во Львов. ун-та, 1965. – 151 с.

Революція 1848-1849 рр. та її вплив на розвиток краю //Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Короткий курс лекцій. – Тернопіль, 2000. – С.160-163.

Соціально-економічний та політичний розвиток західноукраїнських земель у першій половині ХІХ ст. //Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З. Історія України: Навчальний посібн. – К., 1999. – С.168-178.

***

Гаврилюк О. Не тільки з цісарської ласки //Свобода. – 1998. – 16 трав. – (150 років тому скасовано панщину в Галичині).

Головин Б. Іван Франко про панщину в Галичині та її скасування у 1848 році //Подільське слово. – 1998. – 1 серп.

Гулей Н. Великдень землі Галицької увічнений хрестами Волі //Вісті Придністров’я. – 1998. – 17 квіт. – (До 150-річчя скасування панщини).

Гуцуляк Д. У минулому – століття неволі: До 150-річчя скасування панщини в Галичині //Нова доба. – 1998. – 15 трав.

Ліберний О. Кінець визиску //Свобода. – 1998. – 16 трав.

Майданюк М. Воля, вистраждана потом: [Гусятин. р-н] //Вісник Надзбруччя. – 1998. – 22 трав. – (До 150-річчя скасування панщини в Галичині).

Осінчук Г. Крок до волі //Гомін волі. – 1998. – 7 лют.

Підгірський О. Споконвічне прагнення волі: До 150- роковин скасування кріпосного права в Галичині //Народне слово. – 1998. – 3 квіт.

Полянський О. Український національний рух в час революції 1848 року //Освітянин. – 1998. - №2. – С.4-6; №5. – С.30-32. – (До 150-річчя Весни Народів).

Проців М. “Весна народів”. Якою вона була в Бережанах? //Бережанське віче. – 1998. – 16 трав. – (150-річчя скасування панщини).

Рібий І. Прагнули волі: До 150-річчя скасування панщини //Вісті Придністров’я. – 1998. – 15 трав.

Родіонова Л. “Сільський господар” у поступі українського села //Свобода. – 1998. – 26 трав. – (До 150-річчя скасування панщини).

Сінкевич Б. На вітрах століть: Про скасування панщини в Галичині. Відзначення цієї події на Терноп. //Демократична Україна. – 1998. – 10 верес. – (Минуле і сьогодення).

Сохацький М. Хрести волі: До 150-річчя скасування панщини в Галичині //Галицький вісник. – 1998. – 25 квіт.

Сурмачевський В. Дорогою ціною: До 150-річчя скасування панщини //Вісті Придністров’я. – 1998. – 8 трав.

1848 рік у Галичині: До 150-річчя скасування панщини у Галичині //Зборівська дзвіниця. – 1998. – 8 трав.

Томків В. Довгі століття неволі в Галичині //Гомін волі. – 1998. – 19 верес. – (До 150-річчя скасування панщини).

***

Буяр М. У давній красі і славі: [Про Хрест волі у с. Цигани Борщів. р-ну] //Галицький вісник. – 1998. – 16 трав.

Мартинюк Й. Це наша історія: [На знак скасування панщини у с. Конюхи Козівськ. р-ну, в 1-у річницю цієї події селяни поставили камінний хрест, який і донині стоїть в центрі села] //Вільне життя. – 1998. – 29 трав.

Олійник В. Хрест Волі //Колос. – 1998. – 16 трав. – (До 150-річчя скасування кріпацтва в Галичині).

Пам’ятні хрести встановлені в селах Борщівщини: До 150-ліття скасування панщини в Галичині //Галицький вісник. – 1998. – 2 трав.

Чернихівський Д. Пам’ятники свободи [на честь скасування панщини в Галичині. Відновлені в с. Плесківцях Зборів. р-ну] //Свобода. – 1998. – 16 трав.

***

Селянська реформа 1848 р. //УРЕ. – 2-е вид. – К., 1983. – Т. 10. – С.99-100.

Скасування панщини і кріпосного права //Енциклопедія українознавства. – Львів, 1996. – Т. 5. – С.1938.