12 ГРУДНЯ

70 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ЛАВРЕНЮКА ВЕНЕДИКТА АНТОНОВИЧА

(12.12.1933) – КРАЄЗНАВЦЯ, ІСТОРИКА ТА МУЗЕЄЗНАВЦЯ, ЗАСЛУЖЕНОГО ПРАЦІВНИКА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Лавренюк Венедикт Антонович – відомий в Україні музеєзнавець і краєзнавець. Голова обласної організації Всеукраїнської спілки краєзнавців. Заслужений працівник культури України. Народився 12 грудня 1933 року у Мізюринцях, нині Шумського району Тернопільської області. Середню спеціальну освіту дістав у Теребовлянському культосвітньому училищі, вищу – у Луцькому педагогічному інституті (історичний факультет). Працював: завідуючим Великодедеркальським райвідділом культури, директором Крем’янецького Будинку культури, директором Крем’янецького краєзнавчого музею. З 1976 року – директор Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Завдяки його наполегливості, організаторським здібностям, високій професійності після 15-річної перерви у Тернополі відновив роботу Музей, для якого було побудовано нове приміщення і створена нова, за останнім словом музейної науки, експозиція. Директор Музею був удостоєний ордена “Знак пошани”, а Музей – Диплому ВДНГ України та найвищої оцінки музеєзнавців та учених. За ініціативою та безпосередньою участю В.Лавренюка було створено також 15 музеїв у районах області, які мають статус державних і є філіями обласного музею. Венедикт Лавренюк – автор багатьох краєзнавчих нарисів та статей, зокрема, циклу публікацій про Тараса Шевченка, співавтор путівників “Тернопільський краєзнавчий музей”, “Музеї Тернопільщини”, краєзнавчого путівника “Тернопільщина туристська”, редактор та упорядник багатьох музейних видань, в т.ч. щорічника “Наукові записки Тернопільського краєзнавчого музею”, член редради журналу “Тернопіль”.

ЛІТЕРАТУРА

Про призначення державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва: Розпорядження Президента України //Урядовий кур’єр. – 2002. – 18 трав.

Відповідно до Указу Президента України від 14 лют. 1996 р. №128 (зі змінами внесеними Указом від 25 січ. 2002 р. №71) призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтва … Лавренюку Венедикту Антоновичу – 1933 р.н., заслуженому працівникові культури України.

Про присвоєння почесних звань України працівникам культурно-освітніх закладів: Указ Президента України //Культура і життя. – 1994. – 23 лип.

Тадейчук Є. Лауреат із Тернополя: [За великий особистий внесок у розвиток укр. краєзнав. руху, збереження і популяризацію нац.-іст. культурної спадщини голові правління Терноп. обл. організації Спілки краєзнав., директорові обл. краєзнав. музею В.Лавренюку присуджено почесне звання лауреата премії ім. Д.Яворницького] //Вільне життя. – 1998. – 5 трав.

***

Лавренюк В. Храм у дзеркалі ріки: Нотатки музейника. – Тернопіль, 2000. – 349 с., 10 с. фот.

Лавренюк В., Гайдукевич Я. Тернопільський обласний краєзнавчий музей: Нарис-путівник. – Тернопіль, 1998. – 80 с.

Гайдукевич Я.М., Зелена І.Я., Лавренюк В.А. Музеї Тернопільщини: Путівник. – Львів: Каменяр, 1989. – 127 с., 16 арк. іл.

Тернопільський краєзнавчий музей: Путівник /Упоряд. В.А.Лавренюк. – Львів: Каменяр, 1986. – 72 с., 8 арк. іл.

***

Лавренюк В. Богдан Хмельницький і Тернопільщина /Терноп. обл. краєзнав. музей. Головний ред. В.Лавренюк. – Тернопіль, 1997. – Кн. 2. – Ч.1. – С.69-76.

Лавренюк В. Вшанування пам’яті Богдана Лепкого на Тернопільщині /Терноп. обл. краєзнав. музей. Головний ред. В.Лавренюк. – Тернопіль, 1997. – Кн. 2. – Ч. 1. – С.178-184.

Те ж: Свобода. – 1998. – 28 лют.

***

Лавренюк В. Богдан Хмельницький на Тернопільщині //Тернове поле. – 1995. – 23 груд. – (До 400-річчя від дня народження Богдана Хмельницького).

Лавренюк В. Дмитро (Байда) Вишневецький і Запорізька Січ //Джерело: Наук.-краєзнав. часопис Тернопілля. – Тернопіль, 1994. – Вип. 1. – С.56-62.

Лавренюк В. Козацька доба і Тернопільщина //Свобода. – 1995. – 17 січ. – (Сторінки історії).

Лавренюк В. “Малярство – то моя молитва”: В обл. краєзнав. музеї експонується виставка художника, нашого земляка Михайла Мороза //Свобода. – 1997. – 18 жовт.

Лавренюк В. На високій Дніпровій кручі: Спогади про подорож по Шевченківських місцях //Свобода. – 1997. – 20 трав.

Лавренюк В. Розвиток краєзнавства на Тернопільщині //Наукові записки: Зб. – Тернопіль, 1993. – С.57-65. – (Терноп. обл. краєзнав. музей).

Лавренюк В. Школа народознавства Павла Жолтовського: З досвіду експедиційного вивчення народного мистецтва Тернопільщини //Народна творчість та етнографія. – 1997. - №2-3. – С.85-91.

Лавренюк В., Гайдукевич Я. У музейних схронах – відгомін епох //Свобода. – 1998. – 16 трав. – (Тернопільському краєзнавчому – 85).

***

Лавренюк В. “Ти сонця принесла мені у пригорщі…”: Вірші. Коротка біогр. довідка //Вільне життя. – 1998. – 12 груд.

***

Гайдукевич Я. Подарунок музею: [Велику колекцію книг шевченківської тематики передав Терноп. обл. краєзнав. музею його директор В.Лавренюк] //Свобода. – 1997. – 15 лют.

Гайдукевич Я. Слово про автора //Лавренюк В. Храм у дзеркалі ріки: Нотатки музейника. – Тернопіль, 2000. – С.344-346.

Лавренюк Венедикт Антонович: (Коротка біогр. довідка) //Тернопілля’95: Регіон. річник. – Тернопіль, 1995. – С.776.