29 СЕРПНЯ

90 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

БЛАЖКЕВИЧА БОГДАНА ІВАНОВИЧА

(29.08.1912-8.10.1986) – УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО-ФІЗИКА

Видатний український вчений-фізик Блажкевич Богдан Іванович народився 29 серпня 1912 року в селі Суботові Галицького району на Івано-Франківщині в родині вчителів. Його батько був диригентом багатьох хорових колективів у галицьких селах, а мати Іванна – відома дитяча письменниця і видатна громадська діячка. В Денисові успішно закінчив початкову школу, а пізніше навчався в Тернопільській гімназії, де сумлінно вивчав математику, фізику, іноземні мови.

У 1939р. закінчує електротехнічне відділення механічного факультету Львівського політехнічного інституту і залишається тут на викладацькій роботі по своїй спеціальності.

В 1953 році успішно захищає кандидатську дисертацію, і його затверджують у вченому званні доцента кафедри теоретичної та загальної електротехніки.

В 1961 році виходить з друку перша монографія Б.Блажкевича “Основні методи аналізу лінійних електричних кіл”, яка зробила вченого досить авторитетним дослідником в наукових колах України та за її межами. Завдяки цій монографії він захищає у 1964 році звання доктора технічних наук. В 1965р. йому було присвоєно звання професора.

Діапазон його наукових інтересів був надзвичайно широким. Він був піонером космічного приладобудування в своєму інституті. Розроблені ним і його послідовниками комплекси апаратур були встановлені на космічних міжпланетних станціях, супутниках і висотних аеростатах, зокрема на “Інтеркосмосі-10”, “Марсі-6”, “Марсі-7”, “Космосі-721” та використовувались у російсько-французькому експерименті “Самбо”...

Вченому-фізику Б.Блажкевичу належить шість вагомих монографій, понад 200 наукових праць та більше 50 авторських свідоцтв. Вчений багато зробив у галузі української наукової термінології, зокрема у фізиці та космонавтиці.

Б.Блажкевич помер 8 жовтня 1986 року в Львові. Його ім’я заслужено увійшло в енциклопедичні видання.

ЛІТЕРАТУРА

Блажкевич Б.І. Топологічні методи аналізу електричних кіл /АН УРСР. – Фіз.-мех. ін-т. – К.: Наук. думка, 1971. – 315с., схеми.

Блажкевич Б.И., Погрибной В.А. Цифровые приборы комбинированного уравновешивания /АН УССР. Физ.-мех. ин-т. – К.: Наук. думка, 1973. – 124с., схемы. Библиогр. С. 118-123.

***

Богдан Блажкевич //Хома В. А Денисів село славне. – Тернопіль, 1997. – С.67-68, портр.

Хома В. Видатний український вчений //Тернопіль вечірній. – 1998. – 17 груд. – (Імена).

Хома В. Видатний український вчений Богдан Блажкевич //Наукові записки. – Тернопіль, 1997. – Кн. 2, Ч.2. – С.245-247.

Хома В. Завдячую матері //Ровесник. – 1970. – 8 жовт.

Хома В. Автори: мати і син //Вільне життя. – 1972. – 12 лют.

До виходу у світ поетичної зб. письменниці та монографії вченого.

***

Блажкевич Богдан Іванович (28.VІІІ.1912) //УРЕ. – 2-е вид. – К., 1977. – Т.1. – С.489.

Іванна Блажкевич: Біблогр. покажч. /АН УРСР. Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника. Уклад. П.Г.Баб’як, В.І.Хома. – Львів, 1980. – 45с., портр.

С.27,29: Б.Блажкевич.