24 ЖОВТНЯ

120 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ДНІСТРЯНСЬКОЇ СОФІЇ ЛЬВІВНИ

(24.10.1882-9.02.1956) – УКРАЇНСЬКОЇ ПІАНІСТКИ, ПЕДАГОГА І МУЗИЧНОГО КРИТИКА

Софія Дністрянська (Рудницька) народилася 24 жовтня 1882 року в Тернополі в родині професора гімназії. З дитинства вона захоплювалася музикою і вже 6-річною дівчинкою почала вчитися гри на фортепіано у приватній музичній школі. В 1895 році поступила в Тернопільську гімназію, і паралельно продовжувала вчитися в приватній музичній школі.

У 1903 році, будучи уже заміжньою, поступила у Львівську консерваторію (клас фортепіано у К.Мікулі та Р.Шварца). Переїхавши разом з чоловіком у Відень, продовжувала навчання у Віденській музичній академії (клас Е.Зауера). У 1912-1913рр. удосконалювала майстерність “концертного курсу” в професора Ф.Бузоні.

З 1913р. починається педагогічна діяльність С.Дністрянської: спочатку вона була вчителькою гри на фортепіано у Віденській консерваторії, згодом відкрила власну музичну школу.

Одночасно піаністка активно включилася в українське життя Відня. Брала участь у святкуваннях роковин від дня народження чи смерті Т.Шевченка, М.Лисенка, М.Шашкевича. Влаштовувала і самостійні концерти фортепіанної музики.

С.Дністрянській належать цінні розвідки з історії української та світової музики, опубліковані в періодичній пресі. Найбільше статей вона присвятила творчості зачинателя української новітньої музики М.Лисенка. Писала вона про О.Носалевича, М.Менцинського, О.Мишугу, Ф.Колессу.

Із світової класики на увагу заслуговують її розвідки про Бетховена, Пуччіні та Ліста.

Хоч концертній, публіцистичній та громадській праці С.Дністрянська приділяла чимало енергії, основною ділянкою вона вважала педагогічну діяльність. Виховала цілу плеяду піаністів, які пізніше працювали в музичних ансамблях, оркестрах, школах. Багато перекладала фахової літератури.

Померла 9 лютого 1956 року у м. Вейпрти (Західна Чехія).

ЛІТЕРАТУРА

Бойчук О., Мельничук Б. З роду Рудницька, за чоловіком – Дністрянська //Тернопілля’96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1997. – С.120-123.

Дністрянська Софія (24.10.1882-9.02.1956) – піаністка, педагог, музичний критик //Записки Наукового товариства ім. Т.Шевченка: Праці Музикознавчої комісії. – Львів, 1993. – Т.ССХVІ. – С.400-401.

Мушинка М. Софія Дністрянська (1885-1956) //Український календар. – Варшава, 1985. – С.105-107.

***

Баглай Й. Повернення Софії Дністрянської...: [Про сім’ю С.Дністрянської] //Шлях перемоги. – 2001. – 26 квіт. – 3 трав.

Бойчук О. Талант із сузір’я талантів //Тернопіль вечірній. – 1996. – 14 лют.

Гаврош О. Історія одного кохання: [С.Дністрянський і його родина] //Україна молода. – 2001. – 11 квіт., фот.

Печінка Т. Славне сузір’я Рудницьких //Тернопіль вечірній. – 1998. – 6 лют.

У ст. згадується

С.Рудницька-Дністрянська.

Савків Л. “Сирота зрозумів сироту, та й полюбилися”: [Станіслав та Софія Дністрянські] //Свобода. – 2001. – 21 лип. – (Сторінки нашої історії).

***

Дністрянська Софія Львівна (24.10.1882-9.02.1956) – українська піаністка, педагог і музичний критик //Митці України: Енцикл. довід. – К., 1992. – С.216.

Дністрянська Софія (1885-1956) - піаністка, педагог, музичний критик //”Журавлина” книга: Тернопільська українська західна діаспора. Словник імен. А-Ї. – Тернопіль, 1999. – Ч.1. – С.185-186.

Дністрянська Софія (1882-1956), уродж. Рудницька, піаністка, педагог //Енциклопедія українознавства /Під ред. В.Кубійовича. – Львів, 1993. – Т.2. – С.550-551.