22 БЕРЕЗНЯ

75 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

КОМАРИНЦЯ ТЕОФІЛЯ ІВАНОВИЧА

(22.03.1927-8.10.1991) – ЛІТЕРАТУРОЗНАВЦЯ, ФОЛЬКЛОРИСТА, ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА

Теофіль Комаринець народився 22 березня 1927 року у селі Передмірка Лановецького району в селянській родині. Початкову освіту здобув у рідному селі, а неповну середню – у селищі Вишнівець. Юнацькі роки пройшли у старовинному Крем’янці. Тут здобув середню освіту, а згодом вступив до торговельної школи. Але йому не до вподоби виявилися “Комерційні науки”. Він переходить до Крем’янецького учительського інституту. Закінчив його у 1945 році з відзнакою. Того ж року вступив до Львівського державного університету на філологічний факультет.

Після закінчення університету професія учителя не задовольняє Теофіля Комаринця і він ставить перед собою нову мету стати науковцем.

Вступає до аспірантури інституту літератури імені Т.Г.Шевченка. З перших днів поринув у дослідницьку роботу, готувався до кандидатських іспитів. Восени 1954 року Т.Комаринець захистив кандидатську дисертацію “Шевченко і народна творчість”. І лише через рік молодого ученого прийняли асистентом кафедри української літератури. Згодом доцентом Львівського педінституту, завкафедрою у Дрогобицькому педінституті.

З 1967 року – доцент Львівського університету на кафедрі української літератури, а з 1988 року – професор.

Т.Комаринець – автор більше двохсот наукових праць, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях, та монографій “Шевченко і народна творчість”, “Ідейно-естетичні основи українського романтизму”, що здобули високі оцінки у нас і за кордоном.

Брав участь у багатьох міжнародних, всесоюзних і республіканських наукових форумах – у конгресі славістів, симпозіумі “Іван Франко і світова культура”, радянсько-американському симпозіумі “Давня українська література і нова українська література” та інших.

Предметом його наукових пошуків були теорія та історія української літератури ХVІІІ-ХХ століть.

Помер Т.Комаринець 8 жовтня 1991 року у Львові. Одна з вулиць міста названа його ім’ям. В університеті, де працював і залишив велику наукову спадщину, свято бережуть пам’ять про нього.

ЛІТЕРАТУРА

Комаринець Т. Державна мова і двомовність /Упоряд. О.Комаринець; Передм. І.Мельника. – Львів: Основа, 1995. – 36с.

Комаринець Т.І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму (проблема національного й інтернаціонального). – Львів: Вища школа, 1983. – 222с.

***

Комаринець Т. До передісторії просвітницького руху в Україні //Нарис історії “Просвіти”. – Львів; Краків; Париж, 1993. – С.10-14.

Комаринець Т. Співомовки Степана Руданського //Руданський С. Лев і пролев: Пісні, приказки, байки, небилиці, переклади та переспіви. – Львів, 1980. – С.5-11.

Комаринець Т. Твір європейського звучання //Богдан Лепкий – видатний український письменник: Зб. ст. і матеріалів урочист. акад., присв. 120-літтю від дня народж. письменника. – Тернопіль, 1993. – С.90-102.

***

Комаринець Т. Шляхи незнищенної книги: [До історії “Кобзарів” Т.Г.Шевченка] //Дзвін. – 1994. - №5. – С.141-143.

Комаринець Т. Щоб народ не був німим: [