60 РОКІВ

З ЧАСУ ВИХОДУ В СВІТ КНИГИ

І.ТЕСЛІ “НАША БАТЬКІВЩИНА”

У 2002 році минає 60 років з часу виходу у світ посібника Івана Теслі “Наша Батьківщина” (Українське видавництво, Краків-Львів, 1942р.) – єдиної на той час книги з географії України для шкільної молоді. Книга складається зі вступу і трьох частин основного тексту. Починається вона дуже гарним, майже поетичним вступом “Пізнай край, де живеш” з такими словами:

“На широких рівнинних просторах південної частини східної Європи, на північ від Чорного моря й суміжних гірських хребтів, аж ген по темні проліси Підляшшя й болота Полісся простягається гарна сонячна країна, славна своєю героїчною бувальщиною, родючістю й природними багатствами. Ця гарна земля - це наша батьківщина, край, де ми народилися й живемо тут жили й працювали наші предки, тут живуть наші рідні, друзі й товариші та всі люди, що говорять такою ж мовою, як і ми, співають такі самі пісні, мають такі самі звичаї і спільне минуле. Ці люди - це українці, а всі разом творять один український народ... Важко найти науку більш корисну і захоплюючу, ніж географія. Вона вчить нас про нашу прекрасну країну, розвиває любов до неї та її народу".

У першій частині /”Загальні відомості з географії українських земель”/ описано географічне положення України у межах суцільної етнографічної території українського народу, її природні умови /геологія, ґрунти, клімат, ріки й озера, моря, рослинний і тваринний світ/, український народ /українці й українська національна територія, розміщення населення, рух людности, сільська і міська людність, національні відносини, українці поза межами суцільної української території. У другій частині /"Описова географія"/ територія України поділена на чотири "смуги" - Північна низовинна смуга /Підляшшя, Полісся, Східне Полісся, Придніпрянська низовина, Наддонецька низовина/, смуга височин /Холмсько-Волинська височина, Розточчя, Поділля, Покутсько-Басарабська височина, Придніпровська височина, Запорізька гряда, Приозівська височина, Донецький кряж, Слобожанщина або південна частина Осередньої височини/; Південна смуга низовин /Надсянська низовина, Причорноморська низовина, Долішньо-Донська низовина, Кубанська низовина, Прикаспійська низовина/; Смуга гір /Карпати, Карпатське Підгір'я, Кримські гори, Кавказ/. Третя частина – “Господарство українських земель” /сільське господарство, гірництво і промисловість, шляхи і засоби сполучення, торгівля/.

Обсяг книги лише 180 сторінок, але вона містить повну географічну характеристику нашої Батьківщини в її етнічних межах. Текст ілюстровано 43 рисунками, картами, фотографіями, схемами, рядом таблиць.

Книга “Наша Батьківщина” перевидавалася за кордоном. Друге її видання значно доповнене і змінене вийшло у світ під назвою “Географія України й українських поселень” /Торонто-Нью-Йорк, І957/. Останній її розділ називається “Українське населення” /у Європі, СРСР і країнах Азії, Північній і Південній Америці, Австралії/. Обсяг книги 250 сторінок друкованого тексту.

Вона призначена як писав автор для потреб “учнів вищих кляс наших вечірніх шкіл та курсів, молоді, гуртованої у наших самовихованих організаціях, учителів і всіх земляків, що розкинені по широких просторах на еміграції”.