1 ВЕРЕСНЯ

45 РОКІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ

МЕДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ ІМ. І.ГОРБАЧЕВСЬКОГО

(1.09.1957)

У вересні 2002 року виповниться 45 років з часу відкриття Тернопільського державного медичного інституту, який недавно набув статус медичної академії. За цей період він перетворився в один з провідних вищих медичних навчальних закладів України.

А починалося все з 19 кафедр єдиного лікувального факультету, на якому працювало 66 викладачів(серед них був 1 доктор наук і 17 кандидатів наук).

Йшли роки, удосконалювалися форми і методи роботи, збагачувалася матеріальна база інституту. У 1969 році було відкрито підготовче відділення, а ще через 10 років розпочав свою діяльність другий факультет інституту – факультет удосконалення лікарів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 року інститутові присвоєно ім’я видатного вченого, дійсного члена Наукового Товариства ім. Т.Шевченка, Всеукраїнської Академії Наук, уродженця Тернопільщини Івана Яковича Горбачевського.

20 квітня 1995 року в структурі інституту відкрито медсестринський факультет, який передбачає ступеневу підготовку медичних фахівців, яка вже пройшла успішне випробування у розвинених країнах.

Постановою Кабінету Міністрів від 30 січня 1997 року Тернопільському медінституту надано статус медичної академії. Це стало визнанням багаторічної творчої праці професорсько-викладацького складу інституту, всіх його служб. Зараз на 35 кафедрах трьох факультетів працює 334 кваліфікованих викладачі, з них 65 докторів наук і 222 кандидати наук. Серед професорського складу академії є і член кореспондент АМН України, академіки, заслужені працівники вищої школи, заслужені діячі науки і техніки України, заслужений винахідник України.

Професорсько-викладацький колектив академії прагне, щоб випускники, підготовлені в академії, склали інтелектуальну еліту суспільства.

ЛІТЕРАТУРА

Привітання Тернопільського обкому КП України та облвиконкому дирекції, професорсько-викладацькому складу і студентам Тернопільського державного медичного інституту з нагоди його відкриття //Радянська Тернопільщина 1939-1958: Док. та матеріали. – Львів, 1971. – С.337.

Про присвоєння імені академіка І.Я.Горбачевського Тернопільському медичному інституту: Постанова кабінету Міністрів України з 1 по2 лип. 1992р. //Урядовий кур’єр. – 1992. - №31 (лип.).

Те ж: Зібрання постанов уряду України. – 1992. - №7.

***

Садовська Г. Маємо медакадемію імені І.Горбачевського //Тернопілля’97: Регіон. річник. – Тернопіль, 1997. – С.491-493.

Сміян І. Тернопільській медичній академії ім. І.Я.Горбачевського – 40 років //Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – Тернопіль, 1999. – Ч.1. – С.4-21.

***

Андрейчин М. Є умови для творчої праці //Ваше здоров’я. – 1997. – 6 серп.

Від інституту до академії – відстань 40 літ //Свобода. – 1997. – 10 квіт.

Катеринюк Л. Академія народилася //Вільне життя. – 1997. – 4 лют.

Ковальчук Л. “Наше майбутнє залежить від того, наскільки активно ми працюватимемо” /Розм. вела Лайко О. //Ваше здоров’я. – 1998. – 16 груд.

Ковальчук Л. Хай кожен зробить, що повинен зробити //Вільне життя. – 2001. – 1 лют.

Маслій М. Як живеш, медична академіє? //Експрес. Наше місто. – 1998. – 8-16 серп.

Сміян І. Знання, праця, доброта. Без цього лікаря не буде /Розм. вела В.Собуцька //Свобода. – 1997. – 4 берез.

Сміян І. Медична академія – школа економічного виживання /Розм. вів Я.Гулько //Тернопіль вечірній. – 1997. – 5 квіт.

Сміян І. Через новий статус – до нових здобутків //Ваше здоров’я. – 1997. – 15 берез.

Сміян І. Що день прийдешній нам готує? //Ваше здоров’я. – 1997. – 6 серп.

Снітовський О. Вуз, де неможливо погано вчитися //Молодь України. – 2000. – 30 трав.

У Тернополі дві академії //Демократична Україна. – 1997. – 13 лют.

Яворів Л. Студіюють іноземці у нас медицину //Медична академія. – 2001. - №3 (лют.).

***

40 років Тернопільському державному медичному інституту (1.09.1957) //Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини на 1997 рік /Упоряд. Н.Іванко. – Тернопіль, 1996. – С.71-73.