29 ВЕРЕСНЯ

135 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА СЕРГІЙОВИЧА

(29.09.1866-24.11.1934) - ВИДАТНОГО

УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО, ДЕРЖАВНОГО

ДІЯЧА, ПЕДАГОГА

У вересні 2001 року минає 135 літ від дня народження великого українського історика, визначного організатора науки, політичного діяча і творця Української держави новітнього часу Михайла Сергійовича Грушевського.

29 вересня 1866р. на теренах західних українських земель у м. Холмі народилася людина, якій судилося зайняти виняткове місце в духовній історії України, в її національно-державному відродженні. М.Грушевський першим у ХХ столітті очолив прорив українського народу до державної самостійності, заклав підвалини національного відродження, залишив велику духовну спадщину, був блискучим неперевершеним автором нового життя.

Говорячи про М.Грушевського і Тернопільщину, слід пам”ятати, що він своїми працями вніс значний вклад у висвітлення історичного минулого Тернопільського краю.

Високої оцінки заслуговують його зусилля по вихованню молодого покоління науковців, серед яких було немало вихідців з тернопільщини. Це М.Кордуба – дослідник старої і середньовічної історії та видатний історик доби Хмельниччини І.Джиджора, здібний історик Гетьманської держави ХУІІІ ст. З.Кузеля, етнограф, мовознавець, бібліограф і журналіст Б.Барвінський, історик Галицько-Волинської держави і мазепинського руху М.Чубатий.

Зв”язки Грушевського з Тернопільщиною різнопланові і різноплощинні.

Неодноразово М.Грушевський, разом із дружиною, відвідував с. Богданівку Підволочиського району. Часто бував в містечку Скала-над-Збручем, де проживала рідна сестра його дружини. Бував він і в Борщові.

Діяльність і творчість Михайла Ггрушевського творять цілу епоху в інтелектуальному, науковому, національно-культурному і державному розвитку Нової України.

ЛІТЕРАТУРА

Винар Л. Грушевськознавство: Генеза й історичний розвиток. – Київ; Львів; Париж; Нью-Йорк; Торонто, 1998. – Т.5. – 215с.

Михайло Грушевський – погляд із сьогодення: Матеріали міжнар. наук. конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.С.Грушевського. – Тернопіль: Літопис, 1997. – 282с. – (Наукові записки ТДПУ. Серія: Історія. Вип. V).

Михайло Грушевський – український вчений, державний діяч, громадянин: Метод. поради на доп. вчителям історії. – Тернопіль: Б.в., 1996. – 23с.

***

Луцишин В. Михайло Грушевський і Борщівщина // Михайло Грушевський – погляд із сьогодення: Матеріали Міжнар. наук. конференції. – Тернопіль, 1997. – С.211-215.

Магунь М. Про родину Грушевських: Спогад Теодора Зінька // Михайло Грушевський: Зб. наук. праць і матеріалів Міжнар. ювіл. конференції. – Тернопіль, 1994. – С.333-336.

Найвидатніший історик України Михайло Грушевський (1866-1934): З нагоди 125-ліття від дня народження //Винар Л. Силуети епох. Дмитро Вишневецький, Михайло Грушевський: Іст. розвідки. – Дрогобич, 1992. – С.75-180.

Пиндус С. Особисті та родинні сторони життя сімейства Грушевських і їх зв”язки з Тернопільщиною //Тернопілля”96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1997. – С.171-185.

Скочиляс І. Михайло Грушевський і Борщівщина //Літопис Борщівщини: Іст.-краєзнав. зб. – Борщів, 1993. – Вип. 2. – С.80-82.

Скочиляс І. Михайло Грушевський і Борщівщина // Михайло Грушевський – погляд із сьогодення: Матеріали Міжнар. наук. конференції. – Тернопіль, 1997. – С.206-208.

***

Вірний син свого народу //Вісник Надзбруччя. – 1996. – 4 жовт.

Гонтар Т. Великий українець //Вільне життя. – 1996. – 8 жовт.

Горбачівський Б. Вшанування пам”яті великого українця в Тернополі //Подільське слово. – 1996. – 5 жовт.

Грушевський на Шумщині?: Гіпотеза //Новини Шумщини. – 1998. – 8 серп.

Луцишин В. На Борщівській землі: [Проживала сестра дружини М.Грушевського] //Студентський вісник. – 1996. – 16 верес.

Рубльов О. Михайло Грушевський: [Переписка з Т.Починком, К.Студинським, В.Кузівим, С.Гірняком] //Український історичний журнал. – 1996. - №5. – С.50.

Черемшинський О. Дружба і співпраця: [М. Грушевського і В.Гнатюка] //Вісті Придністров’я. – 1996. – 13 верес.