26 КВІТНЯ

155 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ВЕРХРАТСЬКОГО ІВАНА ГРИГОРОВИЧА

(26.04.1846-29.11.1919) – УКРАЇНСЬКОГО

ФІЛОЛОГА, ПИСЬМЕННИКА І ПРИРОДОЗНАВЦЯ

Іван Верхратський – засновник українського природознавства, автор перших підручників та творець термінології з різних природничих наук – народився 26 квітня 1846р. в селі Більче Золоте Борщівського району, у родині священика. Згодом родина переїхала до Львова, і все навчання Івана – у початковій школі, гімназії й університеті проходило у Львові. Ще в гімназії він захопився природознавством під впливом свого вчителя Северина Плахетка.

У 1865-1868р.р. він навчався на природничому відділенні філософського факультету Львівського університету, а у 1874р. І.Верхратський закінчив природничі курси в Кракові. Викладав природознавство, українську і німецьку мови в гімназіях Дрогобича, Львова і Станіславова.

Дослідник флори і фауни Східної Галичини, знавець комах. Дійсний член Наукового Товариства імені Шевченка у Львові з 1899р. і перший голова його математично-природничо-лікарської секції. Його багата збірка комах (переважно метеликів) започаткувала Природничий Музей НТШ.

Автор наукових праць з української діалектології й лексикології: “Знадоби до словаря южноруского” (1877); “Знадоби до пізнання угорсько-руских говорів” (1899-1901), “Про говір галицьких лемків” (1902) та ін. І.Верхратський заклав основи української науково-природознавчої термінології працею “Початки до уложення номенклатури й термінології природописної, народної” (1864-1879). Написав підручники для гімназій з ботаніки, зоології й мінералогії. Перекладав з польської і російської мов.

29 листопада 1919р. Іван Верхратський помер. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

ЛІТЕРАТУРА

Арсенич П. Природознавець Іван Верхратський //Львівщина”96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С.391-394.

Гуйванюк Н. Іван  Верхратський у “Листуванні українських славістів з Францем Міклошичем” //Тернопілля”96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1997. – С.394-396.

Дуда І. Борщівщина літературна, мистецька, наукова //Літопис Борщівщини. – Борщів, 1995. – Вип..5. – С.71-84.

С.73: І.Верхратський.

Кобів Ю.Й. Творці українського природознавства Іван Верхратський та Микола Мельник //Аксіоми для нащадків: Українські імена у світовій науці: Зб. нарисів /Упоряд. І передм. О.К.Романчука. – Львів, 1992. – С.495-511.

Панцьо С., Парасин Н. Іван Верхратський: “Я русин ємсь” //Тернопілля”96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С.95-100.

Парасін Н.Д. Лінгвістична діяльність І.Верхратського //Актуальні питання розвитку мовознавства і літературознавства: Тези і матеріали обл. наук.-практ. конференції, присвяченої 50-річчю утворення Терноп. пед. ін-ту. – Тернопіль, 1990. – С.22-23.

Сохацький М. І.Г.Верхратський – відомий український філолог, письменник і природознавець //Літопис Борщівщини: Іст.-краєзнав. зб. – Борщів, 1993. – Вип.4. – С.74-75.

***

Вандзюк О. Видатні природодослідники – члени НТШ //Біологія і хімія в школі. – 1998. - №3. – С.53.

Верхратський Іван Григорович //Селянська доля. – 1990. – 8 листоп.

Гасай Є. Творці українського природознавства //Подільське слово. – 1993. – 21 серп.