23 ЛИПНЯ

65 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ЛАНОВИКА БОГДАНА ДМИТРОВИЧА

(23.07.1936) – ІСТОРИКА, ПРОФЕСОРА,

КАНДИДАТА ІСТОРИЧНИХ НАУК

Лановик Богдан Дмитрович народився в с.Іванківці Зборівського району в родині службовця 23 липня 1936 року.

У 1944-1954р.р. навчався у Іванківецькій початковій, Кобзарівській СШ на Зборівщині, яку закінчив 1954 року. У 1954-1959р.р. навчався на історичному факультеті Чернівецького державного університету. Після його закінчення вчителював на Івано-Франківщині, у м.Чернівцях, працював у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, вчителем історії СШ №3 м.Тернополя.

З 1966р. Б.Д.Лановик працює у Тернопільській академії народного господарства викладачем, старшим викладачем, доцентом, професором, завідує кафедрою історії народного господарства і права.

У 1990р. професор Богдан Лановик очолив кафедру українознавства ТАНГ, якою завідує і до сьогодні. Своєю змістовною навчально-науковою роботою, проведенням регіональних, всеукраїнських, міжнародних науково-практичних конференцій, виданням навчальних посібників, підручників, наукових праць кафедра привернула до себе увагу не лише науковців Тернопілля, України, але і за її межами.

У 1991р. Б.Д.Лановику було присвоєно почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”.

З вересня 1996р. професор Б.Д.Лановик очолює Тернопільське відділення наукового та професійного товариства ім..М.Міхновського. За короткий період роботи товариства проведено 4 наукових конференції, видано 4 наукових збірники, в т.ч. засновано постійнодіючий щорічник “Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє”.

ЛІТЕРАТУРА

Лановик Б.Д. Економічна історія: Курс лекцій /Лановик Б., Лазарович М., Чайковський В. – Тернопіль: Економічна думка, 1999. – 280с.

Лановик Б.Д. Економічна історія світу і України: Підручник /Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. – 3-є вид., доп. – К.: Вікар, 1999. – 740с.

Лановик Б.Д. Економічна історія України і світу: Підручник /Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. – 2-е вид., доп. – Тернопіль: Економічна думка, 1997. – 480с.

Лановик Б.Д. Історія господарства: Україна і світ: Підручник /Лановик Б., Матисякевич З., Матейко Р. Під ред. Б.Д.Лановика; Міжнародний фонд “Відродження”. – К.: Вища школа, 1995. – 480с.

Лановик Б.Д. Історія України: Навч. посібник /Лановик Б., Матейко Р., Матисякевич З.; Ред. Б.Д.Лановик. – 2-е вид., перероб. – К.: Знання, 1999. – 574с. – (Вища освіта ХХІ століття).

***

Зубалій О.Д. Історія української діаспори: Навч. посібник / Зубалій О., Лановик Б., Траф”як М. – К.: ІЗМН, 1998. – 148с.

Історія України: Кн. для учнів загальноосвіт. шкіл, профтехучилищ, студентів вищих та серед. навч. закладів /Ред. Лановик Б.Д. – Тернопіль: Карт: Ерудит, 1995. – 460с.

Історія української еміграції: Навч. посібник /Ред. Б.Лановик. – К.: Вища школа, 1997. – 520с.

Українська еміграція від минувшини до сьогодення: Навч. посібник / Ред. Б.Лановик. – Тернопіль: Чарівниця, 1999. – 512с.

***

Лановик Б. Для тих, хто будує Україну, роботи не забракне //Свобода. – 1996. – 8 серп.

Лановик Б. Освіта – пролог державності //Вільне життя. – 1994. – 10 черв.

Шаблій О., Лановик Б. Без коріння саду не рости: Українознавство у вищій національній школі //Свобода. – 1993. – 26 верес.

***

Собуцька В. Такої книги ще не бачили, ні в Україні, ні в світі: [Розм. з професором, зав. кафедрою українознавства ТАНГ Б.Лановиком, одним з авторів книги “Історія української еміграції”] //Свобода. – 1998. – 7 берез.

Ханас В. Україна неможлива без історії: [Розм. з зав. кафедрою українознавства ТАНГ професором Б.Лановиком] //Тернопіль вечірній. – 1995. – 19 серп.

***

Матейко Р. З поглядом у майбутнє: Штрихи до портрета засновника та керівника кафедри українознавства ТАНГ професора Б.Лановика //Русалка Дністрова. – 1995. – №16 (верес.).

Матейко Р. Зоря професора Лановика //Тернопілля”96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С.499-500.

Матейко Р. Невтомний трудівник на ниві українознавства //Тернопіль вечірній. – 1996. – 24 лип.

***

Лановик Богдан Дмитрович (23 липня 1936, с.Іванківці) //Медведик П. Літературно-мистецька та наукова Зборівщина: Словник біографій визначних людей. – Тернопіль, 1998. – С.157.