2 БЕРЕЗНЯ

125 РОКІВ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

КОРДУБИ МИРОНА МИХАЙЛОВИЧА

(2.03.1876-2.05.1947) – ВЧЕНОГО,

ІСТОРИКА, ПУБЛІЦИСТА, ПИСЬМЕННИКА

Мирон Михайлович Кордуба народився 2 березня 1876 року в с.Острів Тернопільського району в родині греко-католицького священика.

Після закінчення сільської початкової школи у 1885-1891 роках вчиться у Тернопільській гімназії. Середню освіту здобув у Львівській академічній гімназії, після закінчення якої був прийнятий на факультет філософії Львівського університету.

В 1895-96р.р. Кордуба навчається у Відні, що тоді був відомим центром вивчення світової історії, тут він пише дисертацію на тему “Історія і відносини в Галицькому князівстві ХШ ст.”.

18 квітня 1898р. М.Кордуба одержав у Віденському університеті звання доктора філософії. Його було обрано президентом відомого академічного товариства “Січ”, яке відіграло важливу роль в розвитку історії Західної України. В цей час він працює у Віденській університетській бібліотеці, здійснює багато досліджень у віденському архіві. В кінці 1900р. М.Кордуба покидає Відень, поселяється в Чернівцях, де працює в гімназії, викладає світову історію та географію. Там він працює до 1913 року.

В 1903р. М.Кордубу вибрали повноправним членом Наукового Товариства ім..Т.Шевченка у Львові.

Після проголошення ЗУНР 1 листопада 1918р. М.Кордуба був консулом Західно-Українського посольства у Відні, і одним з провідних редакторів “Республіки” – офіційного урядового органу ЗУНР.

У 1920р. він повертається до Львова, працює викладачем історії академічної гімназії, а також продовжує свою активну діяльність в НТШ.

21 січня 1929 року вченого запросили до Варшавського університету, як професора східноєвропейської історії, там у 1937 році він став професором історії України.

Після повернення з Варшави, у 1940 році, М.Кордуба працює у Львові, в університеті, професором історичного факультету.

2 травня 1947 року М.Кордуба помер. Похований на Личаківському цвинтарі у Львові.

ЛІТЕРАТУРА

Головин Б. Мирон Кордуба: найважливіші віхи життя і наукової діяльності //Тернопілля”96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С.109-110.

Головин Б. Михайло Грушевський і становлення Мирона Кордуби як ученого //Михайло Грушевський – погляд із сьогодення: Наук. записки ТДПІ. – Тернопіль, 1997. – С.144-150.

Кордуба Мирон (1876-1948) //Нарис історії “Просвіти”. – Львів; Краків; Париж, 1993. – С.142.

Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали. 1939-1953. – К.: Наук. думка, 1996. – Т.1. – 747с.

Про М.Кордубу див.

“Іменний покажчик”.

М.Л. Мирон Кордуба (1876-1947) //Український календар. 1966. – Варшава. – 1966. – С.155-156.

о.Назарко І., Кравченюк О. Мирон Кордуба //Шляхами Золотого Поділля: Тернопільщина і Скалатщина: Регіон. іст.-мемуар. зб. – Нью-Йорк; Торонто, 1983. – Т.3. – С.572.

Ольшанська С. Мій батько: Мирон Кордуба //Тернопілля”96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С.110-111.

Пріцак О. Мирон Кордуба: історик, публіцист //Тернопілля”96: Регіон. річник. – Тернопіль, 1996. – С.107-109.

Рубльов О.С., Черченко Ю.А. Сталінщина й доля західно-української інтелігенції 20-50-ті роки ХХ ст. – К.: Наук. думка, 1994. – 349с.

С.55; 57-59; 71; 100;

172; 216-219; 273; 329:

Про М.М.Кордубу.

Ярема С. Мирон Кордуба //Ювілейна книга Української гімназії в Тернополі. 1898-1998: До сторіччя заснування /За ред. С.Яреми. – Тернопіль; Львів, 1998. – С.662-663.

***

Білинський Б. Спогади про дідуся //Подільське слово. – 1996. – 24 лют.

Бичко Д. Дослідник топонімії Галичини //Подільське слово. – 1996. – 24 лют.

Головин Б. “З поступом знаменитим”: [Вплив М.Грушевського на становлення М.Кордуби як науковця] //Студентський вісник. – 1996. – 16 верес.

Головин Б. Кордуба Мирон (найважливіші дати життя і наукової діяльності) //Подільське слово. – 1996. – 24 лют.

Ольшанська С. Мій батько //Подільське слово. – 1996. – 24 лют.

Погребенник Ф. Кордуба Мирон //Тернопіль. – 1993. - №3. – С.36.

Пріцак О. Мирон Кордуба і його життя //Дзвін. – 1990. - №7. – С.144-146.

Серкіз Я. Плугатор національної історії //За вільну Україну. – 1994. – 10 лют.

***

На честь славного земляка: [урочини з нагоди річниці М.Кордуби] //Західна Україна. – 1996. – 2-8 берез.

***

Кордуба Мирон Михайлович (2.03.1876-2.05.1947) //УРЕ. – 2-е вид. – К., 1980. – Т.5. – С.398.

Кордуба Мирон Михайлович (2.03.1876-2.05.1947) //УЛЕ. – К., 1990. – Т.2. – С.564.

Кордуба Мирон (1876-1947) //Енциклопедія українознавства /Під ред. В.Кубійовича. – Львів, 1994. – Т.3. – С.1131-1132.