в Е-книги Пізнавай Україну


Марків, І. М. Історія села Комарівка Бережанського району Тернопільської області [Текст] / Іван Миколайович Марків. – Тернопіль : Астон, 2012. – 197 с., [8] c. кольор. фот. – Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&I21DBN=ELKKN&P21DBN=ELKKN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=63%2E3%284%D0%A3%D0%BA%D1%80%29%2F%D0%9C%2027%2D743284, вільний. – Дата перегляду: 7.08.2020.

 

 

 

Новосад, Є. Вербовець. (Історико-мемуарний нарис ХХ ст.) / Євгенія Новосад. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 239 с. : фот. – (Моє село). – Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&I21DBN=ELKKN&P21DBN=ELKKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=63%2E3%284%D0%A3%D0%9A%D0%A0%29%2D981238, вільний – Дата перегляду: 7.08.2020.

 

 

 

Шагай, І. Село Бишки. Історія і боротьба за волю / Іван Шагай. – Лондон ; Бишки ; Чікаго : Видав. Комітет, 2000. – 392 с. : фот. – Режим доступу: http://irbis.library.te.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&I21DBN=ELKKN&P21DBN=ELKKN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21STR=63%2E3%284%D0%A3%D0%9A%D0%A0%29%2D188942, вільний. – Дата перегляду: 7.08.20120.

Recent Posts

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку