в Бібліотечні новини, Новини 2020

У «Спогадах про одну дружбу», які передують листуванню Якова Гніздовського з Романом Ференцевичем, опублікованих у  «Записках Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника» (1919), довголітній приятель та співвиконавець останньої волі мистця Роман Ференцевич зазначає, що це «Листування» — незвичайне, бо нав’язалося між двома людьми різного віку й різних зацікавлень та зродило дивовижну дружбу на все життя».

Окрім 33 листів всесвітньо відомого мистця Я. Гніздовського за останні роки життя (1977—1985), уміщено епістолярій редактора Р. Ференцевича. Також листування містить переписку з Наталією Собкович, художницею, мистецтвознавцем, головним спеціалістом управління культури Тернопільської ОДА, укладачкою каталогів і автором статей про Я. Я. Гніздовського, та Ларисою Оленич, завідувачкою інформаційно-бібліографічного відділу Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки, укладачкою бібліографічного покажчика «Яків Гніздовський: «Життя людини — тільки недосконалий відблиск її власної мрії» (Тернопіль, 2015).

 

Див. Сеник, Я. «Високоповажаний майстре!»: листування Якова Гніздовського з Романом Ференцевичем, 1977—1985 : (за матеріалами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника) / Я. Сеник // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — Львів, 2019. — Вип. 11 (27). — С. 387—457. — Режим доступу : http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/fahovi-vydannya/zapysky-lnnbu-im-v-stefanyka/zp2019/zp2019senyk_ya/, вільний. — Дата перегляду: 30.06.2020.

Recent Posts

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку