в Е-книги Пізнавай Україну

Березовець, Тарас. Анексія: острів Крим. Хроніки «гібридної війни» / Тарас Березовець. — 2-е вид. — Київ: Брайт Стар Паблішинг, 2016. — 391, [16] c. : фот. кольор. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0005733, вільний. Дата перегляду: 30.06.2020.

 

 

 

 

Липа, Катерина. Військо Богдана Хмельницького / К. А. Липа, О. В. Руденко. — Київ: Наш час, 2010. — 63 c. — (Українська мілітарна історія. Жива історія). — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000221, вільний. Дата перегляду: 30.06.2020.

 

 

 

AVE. До 100-ліття Гетьманату Павла Скоропадського / [Петро Кралюк та ін. ; упоряд. Ігор Сюндюков ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. — – Київ: День: Українська прес-група, 2018. — 679 c. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0006089, вільний. Дата перегляду: 30.06.2020

 

Recent Posts

Розпочніть писати і натисніть enter для пошуку